Westland Verstandig: Waarom tegenstander komst islamitische school in Westland

Advertorial

Westland 12.07.2019 - In 2016 nam de toenmalige Raad het besluit dat in Westland een islamitische school kon komen.

De lokale partijen stemden toen tegen, maar hadden geen meerderheid. De minister vernietigde dat besluit en vond dat er geen islamitische school in Westland moest komen. Tegen die uitspraak stelde de school beroep in en kreeg gelijk van de Raad van State.

Los daarvan heeft de Raad van Westland vorig jaar een nieuw verzoek van de school afgewezen. Inmiddels hadden -na de verkiezingen- de lokale partijen de meerderheid. Dat nieuwe besluit van de Raad heeft de Raad van State nimmer bereikt. 

Belangrijk is het dat de uitspraak van de Raad van State gedaan is in een proces tussen de minister en de school en dat de gemeente daarbij geen partij was. Om die reden ook diende de Raad een nieuw besluit te nemen. Nu geeft de wet wel aan dat na de uitspraak van de Raad van State de Gemeenteraad de school opneemt in het plan van scholen. Echter de Raad nam al in 2018 een andersluidend besluit, waar de Raad van State weer geen rekening mee heeft gehouden. De Raad van State ging uit van het positieve besluit van de Raad uit 2016. De vraag is; wat geldt? 

De Raad maakt bij ieder besluit haar eigen afwegingen, ook in dit dossier. De raadsleden dienen daar vrij in te zijn, ook in principiële zaken als deze. Vorig jaar gaf de Raad haar mening door het verzoek van de school af te wijzen. De beslissing van de Raad van State tussen 2 andere partijen over een eerder besluit maakt die mening niet anders. 

Westland Verstandig meent dat een aparte islamitische school in Westland om diverse redenen niet wenselijk is, geen draagvlak heeft onder onze inwoners en zelfs ook bij grote delen van de zeer gewaardeerde mogelijke doelgroep van de te stichten school. Velen van hen zijn gelukkig op de bestaande Westlandse scholen die uitstekend van kwaliteit zijn en genoeg ruimte geven voor specifieke geloofsuitoefeningen. 

Westland Verstandig meent dat het haar vrij staat ook in dit dossier die afwegingen te maken die zij voor Westland de beste vindt. Dat de minister daar anders over denkt, dat zij helaas zo. De minister maakt gebruik van zijn macht als hoger overheidsorgaan. Beter was het geweest als de minister het voortouw genomen had voor een gesprek tussen hem, de school en de Raad. Geen machtsvertoon maar dialoog.

Gemiste kans. 

Dat de minister kon ingrijpen en dat waarschijnlijk ook zou doen -mede gezien de eerste reacties van onze burgemeester- heeft Westland Verstandig ook al als mogelijkheid aangegeven tijdens de raadsbehandeling. De koers van de minister is dus geen verrassing, alhoewel de laatste dagen dezelfde minister de pers haalt door stellingen dat hij dit soort scholen wil tegenwerken. Enige hoop op een andere benadering had Westland Verstandig dus wel. 

Tegen het (voorgenomen) besluit van de minister kan de Westlandse Raad beroep instellen bij de Raad van State. Of we dat moeten doen, moet nog maar even bekeken worden. Voorkomen moet worden dat deze kwestie Westland nog langer bezighoudt. Er zijn veel belangrijkere dossiers immers.

Hoe verder.

De minister zal -als de lokale partijen bij hun eerdere standpunt blijven, hetgeen wel te voorzien valt- het plan van scholen vaststellen en het islamitisch onderwijs moeten betalen. De gemeente Westland moet zorgen voor huisvesting en inrichting. In Westland is al een groot tekort aan leslokalen en geld, dus huisvesting is het volgende probleempunt waar College en Raad wel vrij zijn om te besluiten, naar we hopen en aannemen.

Dus wordt vervolgd. 

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Advertorial