Westland Verstandig: Waarom zo sollen met de ‘s-Gravenzandse beelden?

Advertorial Westland Verstandig

's-Gravenzande 15.05.2020 - De voormalige gemeente ‘s-Gravenzande zorgde ervoor dat in heel ‘s-Gravenzande vele beelden werden geplaatst,

gemaakt door bekende en goede kunstenaars. In ‘s-Gravenzande zijn die nog deels te bewonderen. Echter het vorige College van B&W en ook dit College van CDA, LPF, VVD en CU-SGP haalde beeldbepalende beelden, zoals Gravin Machteld, de Druivenkrentster weg en sloegen ze jaren geleden op. De Druivenkrentster werd door Westland Verstandig zelfs aangetroffen op de vuilnisbelt in de Lier. Het Gravin Machteld-beeld en sokkel met handjes van ‘s-Gravenzandse kinderen uit 1995 ligt in de milieustraat in Monster en is deels ernstig beschadigd. 

Westland Verstandig wil Gravin Machteldbeeld in april terug op het Marktplein!

Die beelden moeten snel weer terug naar ‘s-Gravenzande waar ze thuishoren. De CDA-wethouder Vreugdenhil heeft niets met beelden en ’s-Gravenzande blijkbaar, want hij maakt er een puinhoop van. Westland Verstandig claimt terecht dat Gravin Machteld op de markt terug komt. Er is plaats genoeg en niet terugplaatsen is voor deze wethouder en de coalitiepartijen CDA en LPF een walgelijk politiek spelletje geworden. LPF steunde wel de terugplaatsingsmotie, waardoor die een raadsmeerderheid kreeg, maar trok die steun onder druk van het CDA later weer in. Tja .. 

De Druivenkrentster zou geplaatst worden in de Graaf Willem II-straat. De wethouder beloofde dat eerder o.a. aan de ‘s-Gravenzandse winkeliers. Nu komt hij die belofte weer niet na en wil een volksraadpleging houden of dit beeld niet elders in Westland moet worden geplaatst. Weer vreemd gedrag en onbegrijpelijk. Waarom nu weer zinloos tijd en geld besteden aan iets wat volstrekt logisch is: de Druivenkrentster hoort gewoon in ‘s-Gravenzande te blijven. 

Westland Verstandig roept wethouder Vreugdenhil op nu eens te stoppen met dit soort acties en te doen waarvoor hij betaald wordt: Westland goed besturen. Dus zet die beelden gewoon neer daar waar ze horen, in het centrum van ’s-Gravenzande. Dus niet nog langer opslaan op vreemde plekken, maar vóór de zomer gewoon neerzetten op de markt en in de Graaf Willem II-straat. Westland Verstandig zal een motie indienen dit laatste gedaan te krijgen.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Advertorial