Westland Verstandig wil andere aanpak in bestuur

Advertorial Westland Verstandig

Westland 29.01.2015 - De gemeente Westland kan bewoners op een heel andere manier betrekken bij beslissingen die belangrijk zijn voor hun leefomgeving.

Inspraak achteraf leidt vaak alleen maar tot frustratie en weerstand. Een aanpak waarbij de bewoners van Westland al in een vroeg stadium kunnen meedenken en meepraten is niet alleen effectiever, maar leidt ook tot betere besluiten. Dit College durft de burgers niet echt te betrekken bij haar besluiten. Ze zijn bang om de regie te verliezen en willen niet de verwachting wekken dat iedere wens ook kan worden vervuld. Die angst is volgens Westland Verstandig niet gerechtvaardigd.

Als je bewoners de gelegenheid biedt om mee te praten betekent dat niet het einde van het hiërarchische systeem. Iedereen weet dat het uiteindelijk aan de politiek is om knopen door te hakken en realiseert zich dat alles afwegende soms nodig is om besluiten te nemen die niet voor iedereen aangenaam zijn. De gemeente is vaak de laatst stap die gezet wordt om besluiten die op Europees, landelijk of regionaal niveau genomen zijn, uit te voeren. Daarom is het zeer belangrijk dat die laatste stap op een goede manier wordt gezet.

Het is van groot belang dat het College de mensen die het echt raakt op een goede manier betrekt bij het besluit. Dat komt niet alleen het draagvlak, maar ook de kwaliteit van het uiteindelijke besluit ten goede. Daarbij komt dat dit College zich ook niet realiseert hoeveel creativiteit, kennis en ideeën direct betrokkenen kunnen geven. Als je de betrokkenheid van burgers beperkt tot inspraak rond een al genomen besluit ligt het denken in “wij en zij” op de loer. Met alle risico’s van dien wat betreft tijd- en geldverslindende procedures.

Bewoners en ondernemers zijn in de regel heel goed in staat om mee te denken en zijn daartoe ook graag bereid. Het gaat tenslotte om hun directe leefomgeving en/of belangen. Als het dan uiteindelijk genomen besluit het resultaat is van een open en goed gezamenlijk overleg kunnen mensen ook makkelijker met eventuele nadelen leven.

Dit is een aanpak die Westland Verstandig als principe al jaren omarmt en in de praktijk brengt. Dit vraagt ook een andere manier van denken van onze bestuurders. Ook moet uiteraard niet volstaan worden met alleen het gesprek aan te gaan met georganiseerde groepen van ondernemers of glastuinders. De Westlandse burger en ondernemer willen zich niet altijd binden aan dit soort organisaties.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,

 

Fractievoorzitter