Westland Verstandig wil schoolzwemmen opnieuw invoeren

Advertorial Westland Verstandig / LEO 2.0

Westland 20.02.2014 - Westland Verstandig-LEO 2.0 is voor het opnieuw invoeren van schoolzwemmen en therapeutisch zwemmen voor ouderen.

Met het oog op de veiligheid hoort ieder kind in principe een basisdiploma voor zwemmen te hebben, zo leeft de overtuiging. De financiële gevolgen daarvan, die rond de € 150.000 schommelen, heeft Westland Verstandig-LEO2.0 in haar verkiezingsprogramma doorberekend. Invoering van therapeutisch zwemmen en schoolzwemmen is dus financieel haalbaar!!

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter