Westland Verstandig wil serieus alternatief voor manege De Dijkgraaf

Advertorial Westland Verstandig

Westland 27.10.2015 - Gisteren werd bekend dat manege De Dijkgraaf haar oog heeft laten vallen op een perceel grond in De Lier. Voor glastuinbouw is dat perceel

al lang ongeschikt gezien de oppervlakte, de situering en de vorm van het perceel. Westland Verstandig vindt dat de gemeente positief moet meewerken aan een wijziging van de bestemming.

In eerdere gevallen heeft de gemeente dat ook gedaan zonder dat daar grote bezwaren tegen bestonden. Waarom in dit geval niet. Het is om die reden dat bijgaande rondvraag morgen gesteld wordt aan het College. (foto pscdedijkgraaf.nl)

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Advertorial

-----------------------

Rondvraag commissievergadering EFO van 28 oktober 2015

Gisteren lazen we in het AD dat De Dijkgraaf blijkbaar interesse heeft om zich in De Lier te vestigen aan de Hoefweg. Uw College zou dat niet toestaan vanwege het bestemmingsplan, te weten duurzaam glas.

De volgende vraag:

Is dit juist en waarom wordt in dit geval wel de duurzaam glasbestemming gehandhaafd, terwijl dat in eerdere gevallen –Wateringen/zonnepanelen, Rijk Zwaan/uitbreiding complex, Solextours en ook in vele andere gevallen- niet gebeurde? Waarom nu niet en daar wel? Is het College niet van mening dat door flexibel het bestemmingsplan toe te passen, een voor Westland waardevol bedrijf behouden blijft en de ontstane problematiek aan de Plaats Langeveld daarmee wordt opgelost?

Namens de fractie van Westland Verstandig

 

Peter Duijsens