Westlandse sloten worden leeg gevist

Geplaatst door Westlanders.nu op 24/09/2013 11:02 - Gewijzigd op 24/09/2013 11:07

Westland 24.09.2013 - Recent is de fractie van VVD Westland benaderd door sportvissers die geconfronteerd worden met ‘leeggeviste wateren’.

In de sloten zouden alleen nog zeer kleine vissen aanwezig zijn. Het Hoogheemraadschap Delfland meldt bij persbericht van 15 augustus jl. dat er in Westland sprake is van een matige visstand. De betreffende watergangen in kwestie zouden, naar verluidt, op illegale wijze worden leeggevist door middel van het onder stroom zetten van het water. (foto abcsportvissen.be)

Dit brengt de fractie van VVD Westland tot de volgende vragen:

-Is het college bekend met de slechte staat van de visstand in bepaalde wateren? Wordt hierover met het Hoogheemraadschap gecommuniceerd?

-Zo ja; op welke wateren heeft bovenstaande betrekking? (NB: De meldingen die wij hebben ontvangen betreffen een gebied in ’s-Gravenzande; de omgeving van de Nieuwlandsedijk)

-Is het college bekend met het op illegale leegvissen van bepaalde Westlandse wateren door middel van ‘het onder stroom zetten van water’ (o.a. door gebruik van accu’s uit auto’s)?

-Wordt tegen dit illegale vissen (stropen) opgetreden door de gemeentelijke BOA’s? Zo nee; waarom niet?

Roel Batelaan VVD Westland