Winkeliers Poeldijk gedupeerd door wegafsluitingen

door GBW

Poeldijk 04.11.2014 - De fractie van GemeenteBelang Westland is door winkeliers en ondernemers uit Poeldijk aangesproken over het navolgende.

Vorige week heeft de provincie de winkeliers geïnformeerd over de afsluiting van de N464. Deze afsluiting valt samen met de wegaanpassingen in centrum Poeldijk. Het doorgaand verkeer wordt via de Rijsenburger weg geleidt. Echter is de Rijsenburgerweg momenteel één bouwplaats door de bouw van de nieuwe supermarkt.

De winkeliersvereniging is bezorgd dat het afsluiten van de N464 naar het ABC terrein voor veel overlast zal zorgen. Enkele leden van de winkeliersvereniging hebben reeds kenbaar gemaakt dat de afsluitingen een omzetdaling van 40% hebben veroorzaakt. GemeenteBelang Westland is bezorgd om deze gang van zaken.

De communicatie van de provincie naar de dorpsgenoten is slecht verlopen. GemeenteBelang Westland hoopt dat het college de schade voor ondernemers kan minimaliseren.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat de samenloop van verkeersprojecten onwenselijk is voor de winkeliers, ondernemers en bewoners van Poeldijk?

2. Is het college bereid om met de provincie in gesprek te gaan over een mogelijke opschorting van de afsluiting van de N464?

Wij verzoeken u deze vragen conform het regelement van orde te beantwoorden.

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland,

Kelly van Tol