Winkeliers zijn demonstratietent voor gemeentehuis zat

GemeenteBelang Westland

Naaldwijk 24.04.2015 - Inmiddels is de fractie van GemeenteBelang Westland benaderd door een aantal winkeliers uit de kern Naaldwijk over het volgende.

Sinds maart heeft Westland Verstandig een vergunning om een demonstratietent te mogen plaatsen schuin tegenover ijssalon LKKR in Naaldwijk.

Diegenen die onze fractie benaderd hebben, gingen er vanuit dat de tent zou blijven staan, totdat de gemeenteraad een besluit zou hebben genomen over het beschikbaarstelling van 20,7 miljoen voor de realisatie van huisvesting van de ambtelijke organisatie. (foto partytent met actievoerders)

Westland Verstandig start actie “Geen twee”

De winkeliers inclusief het bestuur van Winkelrijk doen er van alles aan om het centrum van Naaldwijk zo aantrekkelijk mogelijk te laten zijn voor winkelend publiek en of andere bezoekers. Nu de gemeenteraad een besluit heeft genomen, vragen de winkeliers zich af tot wanneer deze tent nog blijft staan. De winkeliers geven aan en de fractie van GemeenteBelang Westland deelt die mening, dat de bewuste tent niet bijdraagt aan een mooi straatbeeld.

Al met al hebben wij de volgende vragen.

1. Zou u in het kader van het verzoek van de winkeliers een inspanning willen plegen om deze tent te laten verdwijnen?

2. Klopt het dat er een permanente demonstratie vergunning is afgegeven, zo ja is dit gebruikelijk?

3. Wanneer een permanente demonstratievergunning afgegeven is, betekent dat dan dat de tent ook permanent kan blijven staan?

Wij verzoeken u deze vragen, binnen de daarvoor gestelde termijn, te beantwoorden.

Namens de fractie van Gemeente Belang Westland,

R. K. Keizer Fractievoorzitter