Wonen, Werken en Veiligheid belangrijkste verkiezingsthema’s GBW

Advertorial GBW

Westland 24.01.2014 - Wonen, Werken en Veiligheid zijn de verkiezingsthema’s voor GBW GemeenteBelang Westland.

Tijdens een drukbezochte kick off bijeenkomst op donderdagavond 23 januari in De Zus van de Bonte Haas in Wateringen werden de thema’s nader belicht door lijsttrekker Arne Weverling.

“Tijdens onze gesprekken met inwoners en ondernemers is gebleken dat dit echt de volle aandacht verdiend de komende bestuursperiode”, aldus Arne Weverling.

Op het gebied van wonen is het belangrijk om onze dorpen groen en leefbaar te houden. We willen blijven doorgaan met projecten zoals Buurt in Uitvoering waarbij wijkbewoners en gemeente samen hun wijk mooi houden. Ook de veilige School – Thuisroutes voor schoolgaande kinderen moeten we doorzetten. Daarnaast is het van belang dat we de landelijke zorgtaken die wij als gemeente noodgedwongen moet gaan uitvoeren voor jong en oud goed gaan organiseren. Ook dat hoort bij een prettige woonomgeving.

Werken is het andere thema voor GBW. We moeten oog houden voor bestaande MKB’ers bij de afronding van de laatste centrumplannen. Verder willen we het totale tuinbouwcluster de ruimte geven om te excelleren. Het Greenportconcept is namelijk een succes gebleken. Bereikbaarheid van Westland is essentieel om te kunnen werken. Er zijn al veel wegen bijgekomen en hiermee gaan we door. Ook willen we de toeristische en recreatieve sector meer de ruimte geven om zich door te ontwikkelen.

Veiligheid is de andere prioriteit. Buurtpreventieteams, particuliere beveiligingsbedrijven en de Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) moeten daarom beter worden ondersteund door de politie. Samen komen ze verder en dat komt de veiligheid ten goede. Cameratoezicht in de openbare ruimte is één van de succesvolle maatregelen tegen criminaliteit. Uitbreiding van cameratoezicht is daarom noodzakelijk.

GemeenteBelang Westland is de oudste lokale partij van Westland en staat voor realistische en betrouwbare politiek onder het motto Samen 1 voor Westland!

Lijsttrekker Arne Weverling legt uit waarom er is gekozen voor het motto Samen 1 voor Westland! “Overal waar je komt zegt men het conflictmodel van sommige politici zat te zijn. Men verlangt naar een constructieve gemeenteraad die komt met oplossingen. Bovendien kun je politieke doelen alleen behalen door samen te werken. Daarom benadrukken wij dit graag middels de gekozen slogan”.