WOS verhuizen naar de Druiventuin in Monster

Advertorial LPF Westland

Monster 05.10.2019 - Al geruime tijd is er in de gemeenteraad gekeken naar de wens van de WOS om te verhuizen naar een andere locatie en de huidige locatie in ’s-Gravenzande te verlaten.

In een eerdere door LPF Westland mede ingediende motie die de sanering en verbouwing van de Leuningjes in Poeldijk mogelijk heeft gemaakt, is destijds ook een onderzoek meegenomen naar de wenselijkheid en mogelijkheid om de WOS daar naar toe te verhuizen.

Themapark De Westlandse Druif gaat deuren sluiten

Onze steun voor dit onderzoek was voornamelijk omdat op dat moment de gedachte was dat het exploitatietekort wat mogelijk zou ontstaan bij de exploitatie van de Leuningjes (nu bekend als De Veiling) , hiermee zou kunnen worden geholpen. Nu het stichtingsbestuur van de stichting De Leuningjes aangeeft geholpen te zijn met het opknappen van en de exploitatie van de kleine zaal, is de noodzaak om de WOS daar te plaatsen weggevallen.

Het stichtingsbestuur van de Leuningjes heeft inmiddels aangegeven de WOS ook liever niet als tweede gebruiker te willen hebben in Poeldijk. In de tussentijd heeft het bestuur van de Druiventuin in Monster aangegeven per 31-12 van dit jaar de activiteiten te gaan stoppen omdat men de exploitatie niet meer rond kan krijgen. Hierdoor komt een mooi en ruim complex leeg te staan. Mede vanwege dit feit en vanwege het feit dat de WOS heeft aangegeven dat men meer wil dan alleen een uitzend/mediabedrijf te zijn, vinden wij het dan ook niet meer dan logisch om de WOS naar de Druiventuin in Monster te verplaatsen. In eerder stadium heeft de WOS al eens aangegeven de Druiventuin wel te zien zitten.

Toentertijd kwam men er niet uit met De Druiventuin. Door het stoppen van de activiteiten van De Druiventuin zoals nu aangekondigd, is er een nieuwe situatie ontstaan. De beschikbaar komende locatie in ’s-Gravenzande kan dan mogelijk worden omgezet naar een nieuw kinderdagverblijf en woningen/appartementen voor starters en ouderen. Een deel van de opbrengsten die zo’n herontwikkeling van de oude WOS locatie genereerd, kan dan worden aangewend om de verhuizing van de WOS mogelijk te maken.

De eerder ingediende motie van GBW en WV om de WOS naar de Leuningjes/De Veiling in Poeldijk te halen is hiermee wat ons betreft overbodig geworden, maar deze staat nog wel geagendeerd voor de commissie EFO van woensdag 9 oktober a.s.

De wens van het kerkbestuur van R.K. kerk te Poeldijk om de WOS te huisvesten, zien wij niet als een serieuze oplossing en laten we verder ook buiten beschouwing. Wij zullen bij de inbreng in de komende commissievergadering op dit agendapunt nader ingaan op onze wens voor verhuizing van de WOS naar de Druiventuin in Monster.

Fractie LPF Westland

Advertorial