WV; aantal uren hulp in huishouding mag niet structureel teruggebracht worden

Advertorial

Westland 15.04.2019 - Medio vorige week stelde Westland Verstandig al vragen over haar bereikende berichten van onze inwoners dat het College van Burgemeester en Wethouders

doende is het aantal uren hulp in de huishouding structureel terug te brengen. Westland Verstandig is daar fel op tegen.

Westland Verstandig wil dan ook dat we teruggaan naar de situatie van voor 1 januari 2019 en liefst het aantal uren hulp in de huishouding uitbreiden, zodat er meer tijd is voor een kopje koffie met de bejaarde en vaak hoogbejaarde inwoners. Hulp in de huishouding valt onder maatschappelijke ondersteuning en hoort tot de zorgplicht van de gemeente. Daarop bezuinigen is niet echt zorgvuldig.

Voorts brengt het structureel terugbrengen van het aantal uren grote onrust teweeg. Westland Verstandig wil dan ook een oproep doen aan het College om meer empathie en begrip voor onze kwetsbare inwoners te tonen. Inwoners die al ernstig te lijden hebben onder de steeds schraler wordende zorgvoorzieningen, ook in Westland.

Onze fractie heeft recent met een groot aantal inwoners gesproken met allemaal hetzelfde verhaal. Blijkbaar heeft de gemeente aan externe bureaus opdracht gegeven de urenreductie uit te voeren en die bureaus doen dat op een kille en gevoelloze manier en tonen geen enkel begrip en hebben geen inlevingsvermogen. Voorts wordt de indruk gewekt alsof onze inwoners de Wmo als een gunst moeten zien. Dit klopt niet want Wmo is een recht. Het gaat daarbij ook nog vaak om bejaarde en menigmaal hoogbejaarde mensen die dikwijls ook nog gezondheidsklachten hebben. Zonder dat de betreffende mensen het begrijpen worden ze in huishoudelijke hulpurentijd afgeschat.

Het verhaal gaat dat het aantal uren gehalveerd zou moeten gaan worden. Dat vertellen de betreffende inwoners aan elkaar en krijgen ze te horen van de externen en hun zorgaanbieders. Ook wordt bij de keukentafelgesprekken vooral en alleen maar gebruik gemaakt van afvinklijsten en die lijsten worden vaak als “instinkers” gezien. Het zijn dus geen echte gesprekken, maar het invullen van lijsten die het doel hebben om het aantal uren huishoudelijke hulp terug te brengen.

Afvinklijsten zijn geen gesprekken en die methode is verwerpelijk. Dit is geen goed beleid en moet stoppen. In plaats van de euro’s uit te geven aan allerlei bureaus en ambtenaren kan de gemeente beter het aantal uren thuishulp op peil houden.

Beknibbelen op thuishulpuren betekent op korte termijn gewin, maar met vele boze verdrietige mensen en op termijn hogere zorgkosten. Onze fractie vraagt zich af wie dit nou weer bedacht heeft.

Namens de fractie Westland Verstandig

Peter Duijsens

Advertorial