WV; College wentelt geldverspilling af op inwoners

Advertorial

Westland 30.10.2020 - Westland Verstandig vindt dat dit College in de begroting 2021 de gevolgen van haar geldverspilling wil afwentelen op inwoners en ondernemers.

Uit de op 10 november a.s. in de Raad te bespreken begroting is duidelijk dat dit College van CDA, VVD, LPF en CU-SGP doorgaat met het doen van vreemde uitgaven.

Ze willen een extra kabinetschef voor College en dat boven de al zeer talrijke adviseurs, secretaresses en communicatiemensen en een teveel aan wethouders en wachtgelden (€ 450.000,--) van vertrokken wethouders. Ook moet er een lobbyist in Brussel komen. Die moet Westland in zijn eentje redden. Ook worden weer voor meer dan € 12 miljoen tijdelijke externen ingehuurd en wordt de gemeentelijke bedrijfsvoering fors duurder.

Toezeggingen van het College aan Westland Verstandig om alle uitgaven van de gemeente op nut en noodzaak te bekijken en uitgaven eventueel te schrappen, komt het College weer niet na. Ook niet dat reserves die geen concreet doel meer hebben op korte termijn vervallen en gebruikt worden voor de echte vraagstukken van Westland. Ook dit laatste beloofde het College in 2019. Nu wordt dat weer doorgeschoven! 

Wel is duidelijk wat dit College van plan is. De lijkbezorgingsrechten moeten in 2021 met 35% stijgen, de woonlasten en lasten van de ondernemers moeten fors toenemen en de afvalstoffenheffing -door fouten van dit College- moet 31% stijgen. 

Ondanks deze verhogingen is er nog steeds geen ruimte voor echt nieuw beleid en het oplossen van de echte Westlandse vraagstukken. Dat komt door de slechte keuzes van dit College en het over de balk gooien van miljoenen die geen enkel nut opleveren! 

Ook in 2021 doet dit College niet wat het in 2018 beloofde en komt ook in 2021 niet verder dan het aankondigen van het opstellen van allerlei niet uitvoerbare visies. Weinig concrete plannen dus. Jammer, want het kan best anders en beter. Westland Verstandig werkt thans weer aan een alternatieve begroting 2021 voor 10 november a.s. Als er inwoners of ondernemers zijn die hun ideeën daarbij willen inbrengen bij ons, dan kan dat en neem dan contact op!

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens