WV/LEO 2.0 wil meer fluisterasfalt in het Westland

Westland Verstandig/LEO 2.0

De Lier 22.01.2014 - Bij onze fractie zijn de afgelopen jaren veelvuldig inwoners van Westland op bezoek geweest om hun beklag te doen...

over geluidsoverlast ten gevolge van de langs hun woning lopende wegen. Recentelijk is dat nog gebeurd in De Lier bij de Burgemeester van Doornlaan en bewoners van het Perron. Het gaat vaak om bestaande situaties waar de gemeente en/of andere overheid ook geen geluidsisolerende maatregelen bekostigt.

 3 Weekendafsluitingen A20 tussen Westerlee en knooppunt Kleinpolderplein

Recentelijk zijn publicaties verschenen van Rijkswaterstaat waarin deze aankondigt te beschikken over nieuw fluisterasfalt waardoor geluidsschermen overbodig zijn en een besparing van geluid oplevert van 10 decibel. Ook minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is blij met de komst van het nieuwe ultrastille wegdek. Bovendien gaat blijkbaar het asfalt ook nog lang mee en op die wijze wordt gewerkt aan een duurzame oplossing voor een leefbaar en bereikbaar Nederland.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 wil dat uw College voor gemeentewegen die geluidsoverlast te zien geven, beziet of het fluisterasfalt ook kan worden toegepast en in ieder geval bij de Provincie aandringt om op bepaalde wegen waarvan bekend is dat zij geluidsoverlast geven alsnog dat asfalt te gaan toepassen.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-          Is uw College bekend met het nieuwe fluisterasfalt waardoor er een aanmerkelijke geluidsreductie plaatsvindt?

-          Is uw College voornemens om doorgaande wegen dat fluisterasfalt in de toekomst te gaan toepassen?

-          Is uw College ook bereid om daar waar er nu geluidsoverlast is, het nieuwe asfalt aan te brengen?

-          Is uw College bereid om bij de Provincie/Haaglanden aan te dringen op het vervangen van het bestaande asfalt door fluisterasfalt waardoor geluidsoverlast wordt teruggebracht?

 

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,

U e.a.,

 

 

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0