WV pleit voor eenvoudige, snelle sanering De Leuningjes

Westland Verstandig

Poeldijk 22.12.2015 - Inmiddels heeft het Stichtingsbestuur gereageerd naar aanleiding van het debat in de raad van 15 december jl.

op de  door Westland Verstandig en LPF Westland en de antwoorden van de Wethouder.

Het Stichtingsbestuur vindt dat De Leuningjes zo snel mogelijk volledig open moet, zodat De Leuningjes “het werkend middelpunt van het Poeldijkse verenigingsleven” blijft. Dat betekent dat enkel de asbestbesmetting aangepakt zou dienen te worden en dat het saneren van asbesthoudende bouwmaterialen dat niet tot onveiligheid lijdt vooralsnog zou moeten worden uitgesteld.

De Leuningjes gedeeltelijk gesloten vanwege aanwezigheid asbest

Als dat gebeurt dan kan De Leuningjes op korte termijn weer helemaal open. Westland Verstandig vindt dat dat een zeer correct streven van het Bestuur is en dat het Gemeentebestuur daar achter moet staat. Dit leidt tot de volgende vragen:

-        Waarom is in de raadsinformatiebrief door de wethouder de raad niet geïnformeerd over de verschillen van inzicht in de sanering van het asbest zoals het stichtingsbestuur aangeeft te weten eensdeels een snelle sanering van de asbestbesmetting op korte termijn en anderdeels de sanering van de destijds verwerkte asbesthoudende bouwmaterialen die geen directe invloed hebben op de veiligheid?

 

-        Is het College het met het Stichtingsbestuur eens dat die splitsing kan worden aangebracht?

 

-        Wat zijn de kosten van de asbestbesmettingssanering zoals het Stichtingsbestuur dat voorstelt?

 

-        Wat kan gezegd worden over het tijdsaspect als de sanering beperkt wordt tot de asbestbesmetting?

 

-        Wanneer is de sanering gestopt door uw College en vindt u niet dat de gemeente “als huisbaas” alles moet doen om De Leuningjes zo snel als mogelijk weer helemaal open te krijgen?

 

-        Beloofd is dat in januari wederom De Leuningjes op de politieke agenda geplaatst zou worden. Is het College bereid daarop vooruitlopend alvast de asbestbesmettingssanering te doen uitvoeren?

-        Is na die asbestbesmettingssanering sprake van een veilige situatie?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden. Gezien de urgentie is eerdere beantwoording gewenst.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

 

Fractievoorzitter