WV; Polenhotels in Poeldijk en Naaldwijk niet geschikt en onaanvaardbaar

Advertorial

Westland 08.03.2019 - Het College en in het bijzonder CDA-wethouder Zwinkels maakten bekend dat naast de al eerder bekende locatie Elsenbosch op twee nieuwe locaties Polenhotels komen.

Deze week vond voor de Lange Broekweg de inloop voor omwonenden plaats in het Carlton Hotel. Veel omwonenden waren er. Een tumultueuze en slecht georganiseerde avond waar de bewoners terechte bezwaren hadden, geen antwoord gegeven kon worden op wel belangrijke vragen, niet iedereen uitgenodigd was en een verkeerde voorstelling van zaken vanuit de gemeente.

Alleen omdat blijkbaar de uitzendbureaus deze grond goedkoop konden verwerven en vanwege verdienplaatje is het idee er om een Polenhotel daar te maken. Dat mag absoluut niet het enige uitgangspunt zijn. Wethouder Zwinkels was er wel, maar zweeg en verzuimde de volstrekt ontspoorde discussie nog enigszins in goede banen te leiden. De gang van zaken op de informatieavond was voor Westland Verstandig en GBW reden om een rondvraag in de Commissie Bestuur te stellen aan wethouder Zwinkels. Haar antwoorden waren onthutsend.

Degenen die aanwezig waren op de avond moeten de bandopname van de commissievergadering van gisteren even afluisteren. De weergave van Zwinkels is wethouderonwaardig en slecht voor het imago van de Westlandse politiek. Zij gaf aan dat ze de avond als zeer positief had ervaren, ineens was het geen concreet plan, maar hadden enkel haar ambtenaren een positieve quickscan gegeven voor dit plan.

Zij wilde nog steeds dat het eerder door haarzelf aangekondigde plan doorgaat, althans ze zag geen reden om nu al mee te gaan met de terechte bezwaren van de bewoners van de Lange Broekweg. Met een hoop formeel gepraat probeerde ze haar eigen hachje te redden en liet zich er op voorstaan dat ze komende week met een aantal omwonenden een gesprek heeft. Dat voor de omwonenden dat een laatste strohalm is en daarom -om voor ons begrijpelijke reden- aardig tegen haar doen, beseft de wethouder blijkbaar niet.

Weinig realiteitszin, maar dat is deze wethouder niet vreemd. Tja blijkbaar is het lastig om in het openbaar zaken te bespreken en het ongelijk te erkennen! Westland Verstandig vond ook al voor de inloopavond en vindt dat nog steeds, dat deze locatie verkeerd is. Hetzelfde geldt voor de locatie in Poeldijk.

Wat dan wel:

Meer kleinere woonunits bij de bedrijven zelf en enkele plekken in Westland die wel geschikt zijn voor grotere aantallen daarvoor gebruiken bijvoorbeeld. Elsenbosch waar er al een gepland is en bij de Horti Campus, een locatie die ook bij de inloopavond ter sprake kwam.

Namens de fractie Westland Verstandig

Peter Duijsens

Advertorial