WV: Raadsbesluit ontwikkeling Waelpark onverstandig: Wel de lasten maar niet de lusten

Advertorial Westland Verstandig

's-Gravenzande 19.02.2015 - Uiteraard wil Westland Verstandig dat in het Waelpark –voorheen het Nieuwe Water- op zo kort mogelijke termijn huizen gebouwd gaan worden.

Het nu voorliggende plan is echter geen goed plan. Ontsluiting gaat plaatsvinden tot en met 2018 op het industrieterrein Teylingen en na 2018 op het industrieterrein Teylingen en de Naaldwijkseweg. Ontsluiting van een woonwijk van circa 700 woningen op een industrieterrein is natuurlijk niet verstandig. De ontsluiting had anders geregeld moeten worden. Geen goede ontsluiting nu betekent in de toekomst extra kosten voor de gemeente. Een goede ontsluiting van een nieuwe woonwijk is natuurlijk erg belangrijk.

 

De meerderheid van de Raad heeft er nu voor gekozen om de ontwikkelaar ONW (50% gemeente en 50% Bank Nederlandse Gemeenten) woningen te laten bouwen, terwijl veel kosten door de gemeente alleen gedragen worden. Omdat de gemeente niet wil afwaarderen op de grond worden onder meer de navolgende offers gebracht:

-          Er wordt maar 16% in plaats van de eerder afgesproken 30% sociale en bereikbare woningbouw gepleegd;

-          In het gebied is vanouds een waterprobleem aanwezig. Dat waterprobleem wordt in het geheel niet opgelost en wordt eigenlijk vooruitgeschoven. Ook wordt niet gerept over de kosten die een waterberging met zich mede zal gaan brengen;

-          De groen-blauwe doorslingering (groene schakels) wordt alleen door de gemeente betaald;

-          Allerlei voorzieningen zoals de aanpassing van de Lorentzstraat voor wat betreft parkeren zullen door de gemeente gedragen worden;

 

Met andere woorden: de financiële lasten komen alleen bij de gemeente te liggen en worden (weer) vooruitgeschoven. Enig inzicht heeft het College niet gegeven over de kostenomvang. Vage en nietszeggende verhalen werden door de betreffende wethouder gehouden. Nogmaals voortvarend bouwen is prima en zeker voor starters en goedkopere woningen, maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat de lusten bij de Bank Nederlandse Gemeenten terecht komen en de lasten bij de gemeente. Daarvan is nu wel sprake. Door dit plan zullen de schulden van de gemeente alleen maar gaan oplopen in plaats van afnemen.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter