WV: Schimmenspel over rapport Westland Verstandig

Advertorial Westland Verstandig

Westland 20.11.2015 - Op de ochtend na de raadsvergadering van 17 november jl. bleek plotsklaps dat oud-professor Van den Heuvel zijn “rapport” gereed had.

Het gaat om het onderzoek naar de politieke inbreng van de hele fractie van Westland Verstandig. De oud-professor wordt –zo schreef hij- door de regionale en plaatselijke pers achter de broek gezeten en wil graag van het rapport af. Dat rapport is tot stand gekomen in opdracht van Van der Tak en in samenwerking met de bestuursadviseurs van diezelfde Van der Tak en de inhoud daarvan zou –naar verluidt- volledig onbekend zijn bij Van der Tak, de bestuursadviseurs en de coalitie. Tja…

Uiteraard is de inhoud van het rapport te voorspellen daar dit “in opdracht” gemaakt is en ongetwijfeld ook sturing zal hebben plaatsgevonden. Anders laat je zo’n rapport natuurlijk niet maken.

Het wrange is nu dat het rapport niet door de oud-professor wordt verstrekt en dat eerst Van der Tak met andere politieke partijen wil praten over de wijze waarop “het showmoment” gaat plaatsvinden. Uiteraard moet met veel bombarie de oud-professor zijn rapport kunnen presenteren. Je zou verwachten het rapport wordt aan Van der Tak toegestuurd en Van der Tak stuurt het onmiddellijk door naar de partijen. Dit is blijkbaar te eenvoudig en er moet veel meer tijd en organisatie mee gemoeid zijn. Allemaal onzin, zonde van tijd en geld en leidt tot niets.

 

De fractie van Westland Verstandig is uiteraard positief kritisch, volgt het College en de coalitiepartijen eveneens kritisch en daar hebben ze last van en dat moet op deze wijze worden gepareerd. Anders dan Westland Verstandig willen de andere fracties ook niet op inhoud zaken bespreken, maar verschuilen zich door het spelen van allerlei schimmige spelletjes en schakelen daarvoor oud-professoren in die dan zonder hoor en wederhoor en zonder dossierkennis en dossierstudie maar wat opschrijven. In de “wandelgangen” is allang bekend wat de inhoud van het rapport is.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Advertorial