WV; tekort jeugdzorg en WMO opgelopen naar € 8,3 miljoen

Advertorial

Westland 21.10.2020 - In de tussentijdse rapportage voor 10 november 2020 moet CDA-wethouder Vreugdenhil melden dat het onverwachte tekort op WMO en jeugdzorg dit jaar ruim € 8.3 miljoen euro’s bedraagt.

Dit bovenop het al ingecalculeerde nadeel. Op 25 juni jl. meldde de wethouder nog een verwacht jaartekort van € 5.3 miljoen. Dit College en deze CDA-wethouder zijn echt niet in control.

Wel constant veel geneuzel over een aantal uurtjes huishoudhulpuren. Door de diverse onnodige, door de wethouder meestal zelf veroorzaakte problemen, inzetten veel externen en laten maken van veel rapporten door adviesbureaus. Zonde van alle euro’s! Ook het niet kunnen melden waar de bedragen voor de zorg (ca. € 85 miljoen) aan uitgegeven worden, is tekenend voor het gebrek aan inzicht en grip op de uitgaven. 

Ook voor 2021 wil deze wethouder weer doorgaan met transities. Gelukkig willen ook de andere politieke partijen het naadje van de kous weten. Inmiddels is er een extra openbare commissievergadering gepland op 2 november a.s. met de wethouder die dan -vooruitlopende op de behandeling in de Raad op 10 november- openlijk tekst en uitleg kan geven over dit tekortschieten en weer nieuwe vreemde plannen voor 2021. Als deze in 2020 tot een financieel fiasco geleid hebben, dan zal het in 2021 weer gebeuren. Ook dient de wethouder met echte oplossingen te komen, want dit kan natuurlijk niet doorgaan op deze wijze! De oplossingen die hij had voor 2020 hebben geleid tot een hoog -en tot voor kort niet voorzienbaar- tekort.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Advertorial