WV; Tumultueuze bijeenkomst over mogelijk Polenhotel Madeweg

Advertorial

Monster 11.07.2019 - Gelijk aan de twee eerdere voorziene locaties in Poeldijk bij het Verburchsportcomplex en de Lange Broekweg was woensdagavond in de Druiventuin

wederom een slecht georganiseerde bijeenkomst met omwonenden. Het ging dit keer om de locatie aan de Madeweg in Monster.

Weer hetzelfde beeld. Slechte communicatie vooraf met omwonenden die niet geïnformeerd waren, een onduidelijke rol van de gemeente, een gemeenteambtenaar die veelal onjuiste informatie gaf, een wethouder Zwinkels die de sfeer in de zaal niet aanvoelde en vooral schitterde door weer de bekende grammofoonplaat af te draaien maar geen antwoorden op gestelde vragen kon geven.

Maar bovenal ook nu weer een locatie die -ook naar de mening van Westland Verstandig- volstrekt ongeschikt is voor de huisvesting van tenminste ruim 150 arbeidsmigranten. Blijkbaar weer hetzelfde verhaal als bij de twee andere locaties: een perceel grond wat toevallig wordt aangeboden omdat de uitzender en de eigenaar daar beiden beter van worden. Het gaat enkel om het verdienplaatje en een wethouder die per se wil scoren.

Ruimtelijk is deze locatie om vele redenen niet geschikt. Terecht dat de omwonenden daartegen protesteren. Westland Verstandig is dan ook tegen deze locatie. Wie verzint het bij de gemeente en de LTO om hier akkoord mee te gaan.

Erg is ook dat steeds verwezen wordt door de ambtenaar en de wethouder dat de Raad ingestemd heeft met de locatie omdat de Raad akkoord ging met het Ontwikkelkader in september 2018. Dit is klinkklare onzin. Zie onder meer de amendementen die Westland Verstandig indiende en die de rest van de Raad niet ondersteunde:

“Voor alles geldt dat iedere locatie eerst beoordeeld moet worden op zijn planologische en maatschappelijke geschiktheid. De geschiktheid hangt af van de omgeving waarin die locatie zich bevindt en ook van eventuele reacties van omwonenden op het eventuele voornemen om ter plaatse tijdelijk arbeidsmigranten grootschalig te huisvesten. De Raad zal per locatie moeten instemmen. Nadat dit positief is ingevuld komen de navolgende aspecten aan de orde:”

En

“Dit ontwikkelkader maakt het mogelijk om kleinschalige huisvesting in het glastuinbouwgebied op eigen tuinbouwbedrijf mogelijk te maken, zij het onder de strakke voorwaarden zoals geformuleerd op pagina 8 van dit ontwikkelkader onder kwalitatieve criteria en het beschikken over een certificaat SNF-norm, het beschikken over het SNA-keurmerk en eventueel door de gemeente nog verder te stellen aanvullende eisen”.

Westland Verstandig heeft een veel betere oplossing. De Raad nam in juni de motie aan die huisvesting op de tuinbouwbedrijven weer mogelijk moet maken. Daar zouden 1.000 bedden moeten komen. Daarnaast -bij voorkeur door gemeente zelf samen met de woningcorporaties- woontorens bij de Horti Campus en beheer door de gemeente en/of de corporaties.

Na de Polen kan deze huisvesting dan gebruikt worden voor starters of studenten. Beide oplossingen kunnen snel gerealiseerd worden en onze inwoners zullen met deze oplossing ook blij zijn. Komende dinsdag zal Westland Verstandig deze kwestie weer in de Raad aan de orde stellen.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Advertorial