WV wil arbeidsmigranten huisvestingsprobleem anders oplossen

Advertorial

Westland 17.05.2019 - De twee door het College genoemde locaties in Poeldijk (bij Verburchsportcomplex) en de Lange Broekweg voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten

leveren terecht kritiek op van de buurt. Gewoon verkeerde locaties waar dergelijke huisvesting om meerdere redenen niet past.


Foto Thierry Schut

Door de weerstand bij omwonenden zullen deze plannen niet en in ieder geval niet op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Een hoop kabaal, onrust, tijd en geld voor niks. Immers het huisvestingsprobleem wordt op korte termijn niet opgelost op deze wijze. Het wordt echt tijd dat we dat met elkaar gaan inzien en dat de huisverstingsproblematiek anders wordt aangepakt.

Veel meer richten op resutaat op korte termijn en dat kan alleen maar door kleinschalig tijdelijk huisvesten op de bedrijven en door als gemeente zelf de regie te nemen om bij de Horti Campus grootschaligere arbiedsmigranten huisvesting mogelijk te maken. Als we dat doen als gemeente dan kunnen we snel slagen maken en lossen we echt problemen op.

De recente oproep van LTO en VNO NCW sluit aan bij de visie van Westland Verstandig. Nu het College nog, maar daar zou inmiddels ook sprake zijn van " voortschrijdend inzicht ".

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Advertorial