WV wil interpellatiedebat met college over beveiliging privacygevoelige informatie

Advertorial Westland Verstandig

Westland 24.03.2016 - Inmiddels heeft de staatssecretaris bij brief van 14 maart 2016 een vooraankondiging aanwijzing gedaan richting de gemeente Westland

omdat –kort gezegd- de beveiliging van privacygevoelige informatie van burgers die klant van de gemeente zijn niet op orde is.

Inmiddels heeft de fractie van Westland Verstandig daarover schriftelijke vragen gesteld, maar die vragen worden -ondanks dringend verzoek- niet snel beantwoord. Toch is er het nodige mis in Westland zo blijkt uit de brief van 14 maart 2016. Niet alleen is die brief niet aan de Raad doorgezonden en is ook geen melding van die brief gemaakt, maar voorts gaat het natuurlijk om de inhoud van de zaak die ook ernstig is. Eerder is door het College bericht dat alles prima op orde was.

Westland Verstandig niet langer voorzitter van Commissie MO

Omdat het College niet in beweging komt, is een interpellatiedebat nodig. De vraag is natuurlijk of de andere fracties dit ook willen ofwel ook deze kwestie weer op de lange baan willen schuiven omdat zij tijdens de raadsvergadering van 29 maart a.s. de kwestie niet aan de orde willen stellen. Westland Verstandig doet een beroep op de andere fracties om dit wel doorgang te laten vinden omdat het voor de burgers van Westland natuurlijk wel belangrijk is dat zij erop kunnen vertrouwen dat hun privégegevens veilig zijn.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

 

Fractievoorzitter

Advertorial