WV wil volledige vrijgave stukken van voormalige raadsaccountant

Westland Verstandig

Westland 13.04.2016 - Inmiddels is de aanbesteding voor de komende drie jaren aan de nieuwe raadsaccountant Verstegen een feit. Duidelijk is dat ten opzichte

van de oude Deloitte-overeenkomst de gemeente heel veel geld overhoudt en bespaart. Anders dan menige fractie destijds tijdens het debat wilde doen geloven, hebben we een accountant gevonden en voorts blijkt die, zoals al voorspeld was door Westland Verstandig, vele malen goedkoper te zijn dan Deloitte.

WV heeft eerder al gedragscodes voor College en Raad voorgesteld

De kwestie Deloitte wordt nu behandeld door de Accountantskamer in Zwolle. De fractie van Westland Verstandig heeft nu al meermalen gevraagd om volledige vrijgave van de opdrachten door het College aan Deloitte in de periode 2009 tot en met 2016, de complete facturen over die periode en de betaalbewijzen van de gemeente, de opdrachtbevestigingen door de gemeente dan wel door Deloitte en kopieën van de uitgebrachte adviezen door Deloitte aan het College over de betreffende periode.

De stukken zijn voor een klein deel wel een keer ingezien mogen worden onder geheimhouding. De geheimhouding zou duren totdat de definitieve uitbesteding aan de accountant heeft plaatsgevonden. Dat laatste is een feit.

De vragen zijn:

-       Wanneer verstrekt uw College nu het complete dossier in hard copy, geordend naar jaar?

        Uitgegaan ervan wordt dat het het complete dossier bevat inclusief de adviezen over de renteconversie in 2012, welke adviezen door Deloitte aan het College gegeven zijn.

-       Kan uw College bevestigen en bekrachtigen dat het complete dossier zonder allerlei hindernissen en drempels en tijdverslindende trucs wordt verstrekt?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter