Zonnepanelen op de Westlandse Zoom

GBW

Westland 07.03.2014 - Onlangs is de fractie van GBW in contact gekomen met Zonnegrond, een bedrijf dat zich bezighoudt met zonne-energie.

Zonnegrond plaatst zonnepanelen voor inwoners die geen zonnepanelen op hun dak kwijt willen of kunnen, waardoor ook zij de financiële voordelen van zonne-energie kunnen genieten en een bijdrage leveren aan de duurzaamheidagenda waar we voor staan.

Het werkt eigenlijk als een volkstuin, maar in plaats van groente oogst men groene stroom. Deelnemers maken onderdeel uit van een coöperatie, waar Zonnegrond alles regelt: van aanleg tot onderhoud en administratie. Om de zonnepanelen te kunnen bouwen is Zonnegrond op zoek naar braakliggende terreinen.

In veel landen in Europa en ook in een enkele gemeente in Nederland (Langedijk) zie je dergelijke energiecentrales ontstaan. Met zonnepanelen wordt een geweldige bijdrage geleverd aan het stimuleren en innoveren van duurzame energietechnieken. De rijksoverheid wil in 2020 16% duurzame energie en een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Ook Westland zal hierin mee moeten gaan, de plaatsing van zonnepanelen past daarom in de duurzaamheidagenda Westland 2020. 

Zonnegrond betaalt een vergoeding voor het gebruik van de braakliggende gronden, waardoor het mes aan twee kanten kan snijden:

1. investeren in en opwekken van duurzame energie,
2. een financieel voordeel (t.o.v. onbenut laten) voor het gebruik van (mogelijk onrendabele) gronden.

Nu heeft gemeente Westland (met partners) een enorme grondpositie, waarbij vooral gedacht moet worden aan Het Nieuwe Water en de Westlandse Zoom. Voor deze gronden moet jaarlijks rente betaald worden en uitvoering van de woningbouwplannen laat nog altijd op zich wachten. Om een goed rendement te kunnen halen zouden de zonnepanelen liefst 20 jaar of langer, maar tenminste 15 jaar moeten kunnen blijven staan. In de gewijzigde prognoses voor bebouwing van gemeentelijke gronden kan het niet anders dan dat de gemeente (met partners) over een behoorlijke hoeveel gronden beschikt die hieraan voldoen.

De fractie van GBW is zeer enthousiast over deze mogelijke (tijdelijke) invulling van braakliggende gronden en heeft de volgende vragen:

  1. Is het college het met ons eens dat het plaatsen van zonnepanelen voor mensen die dit anders niet kunnen een goede bijdrage is aan de duurzaamheidagenda Westland 2020?
  2. Is het college het met ons eens dat het plaatsen van zonnepanelen een goede invulling van braakliggende terreinen kan zijn, welke voorwaarden zou het college hier eventueel aan gesteld willen zien?
  3. Is het college het met ons eens dat een deze ontwikkeling omarmd moet worden voor gronden die liefst 20, maar tenminste 15 jaar braak liggen?
  4. Welke gronden groter dan 1 ha. heeft de gemeente in (gemeenschappelijk) bezit die zouden kunnen worden gebruikt?
  5. Is het college bereid met Zonnegrond in gesprek te gaan om te bezien hoe deze ontwikkeling voor Westland uitgerold zou kunnen worden?

Wij zien uw beantwoording graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van Gemeentebelang Westland, 

Dylan Otto

Raadslid GBW