Zorgavond Westland Verstandig-LEO2.0 druk bezocht

Advertorial Westland Verstandig / LEO 2.0

Naaldwijk 18.11.2013 - Op vrijdag 15 november 2013 hield Westland Verstandig-LEO2.0 een avond over het thema zorg in Westland.

Gezien de zeer goede opkomst een onderwerp wat veel inwoners van Westland bezighoudt. Hoofdthema's waren:

  • de gevolgen voor de huidige bewoners van de sluiting van 3 verpleeghuizen in Westland;
  • de wijze waarop de gemeente de WMO nu uitvoert;
  • de rol van de woningcoöperaties en gemeente bij het realiseren van voldoende geschikte woningen voor kwetsbare burgers;
  • de onzekere toekomst als de gemeente meer verantwoordelijk wordt voor de zorg aan langdurig zieken, ouderen en kwetsbare burgers;

Conclusie van de avond was:

  • de gemeente Westland dient er voor te zorgen dat per kern een mogelijkheid is waar ouderen en kwetsbare inwoners van die kern terecht kunnen en waar de zorg geleverd wordt die nodig is;
  • de gemeente moet zorgen dat de huidige bewoners van Duinhof, Sonnevanck en Rozenhof met respect en rekening houdende met hun situatie behandeld worden;
  • zonodig zal de gemeente financieel moeten bijspringen als handhaving van de nu bestaande gehandicaptenwoongroepen in gevaar komt;
  • realisatie van meer levensloopbestendige woningen;
  • oprichting gemeentelijk woningbedrijf als aanvulling op de bestaande woningcoöperaties;
  • snelle realisering van de benodigde zorgwoningen in de 11 dorpskernen van Westland;

De presentatie van de avond kan worden gelezen op http://www.westlandverstandig.nl/ en http://www.lokaalenonafhankelijk.nl/.

Peter Duijsens

Fractievoorzitter Westland Verstandig-LEO 2.0