Andere aanpak voor onderhoud sportvelden

Gemeente Westland

Westland 24.05.2019 - De gemeente Westland gaat het onderhoud van haar sportvelden anders aanpakken. In het verleden was het beheer en onderhoud voor de velden,

het omliggende groen en de wegen verdeeld over verschillende partijen. Hierdoor liepen aannemers elkaar soms in de weg en was er geen samenhang tussen de sportvelden en het omliggende groen.

Daar moet nu verandering in komen. Afgelopen dinsdagavond tekenden wethouder Varekamp en directeur Jan Vrij van aannemingsbedrijf AH Vrij een prestatiecontract. Volgens dit contract krijgt de aannemer de regie voor het onderhoud aan de velden, het omliggende groen en de wegen. De aannemer zorgt dat de velden, het groen en de infra voldoen aan het afgesproken beeld. Hóe hij dat doet, is zijn eigen verantwoordelijkheid.

Het grote voordeel ten opzichte van de vroegere werkwijze is dat één partij nu van ‘hek tot hek’ verantwoordelijk is. Contact via de gemeente en met andere partijen als de groen- en infrabedrijven is daarom niet meer nodig. Als wordt gesignaleerd dat de kwaliteit van een sportveld op een zeker moment te wensen overlaat, kan direct worden ingegrepen.