Drie fondsen voor Westlandse topsport

Gemeente Westland

Westland 29.06.2016 - Er komen drie nieuwe fondsen met een totale waarde van 60.000 euro ter beschikking van Westlandse topsporters: een fonds voor talentontwikkeling,

een voor organisatie van topsportevenementen in Westland en een fonds voor deelname van Westlandse clubs aan internationale competities en toernooien. De Westlandse gemeenteraad ging in de raadsvergadering dinsdagavond akkoord met deze voorstellen van het college uit de nota Topsport Westland 2016-2020.

“Goed nieuws voor de Westlandse topsport, goed nieuws voor Westland,” stelt wethouder Mohamed el Mokaddem. “Ik kan het niet beter omschrijven dan door te verwijzen naar tennisster Kiki Bertens. Hoe eerder we talenten zoals zij helpen ontluiken, hoe groter de kans dat zij Westland vertegenwoordigen op mondiale sportevenementen en daarmee tegelijkertijd op een geweldige manier Westland promoten.”

Onderzoek naar ervaring ondersteuning en diensten Wmo

“Bovendien fungeren topsporters als voorbeeld voor Westlandse jeugd en breedtesport. Want topsport inspireert, enthousiasmeert, biedt kansen op ontplooiing en draagt bij aan onderlinge verbondenheid,” aldus El Mokaddem. Voor een bijdrage uit een van de fondsen geldt dat een tegenprestatie wordt gevraagd, bijvoorbeeld in de vorm van een ambassadeurschap voor de gezonde sportkantine of het verzorgen van clinics voor mensen met een beperking.

De gemeente zal samenwerken met Den Haag Topsport en de Stichting Topsport Westland om de fondsen en de toekenningsvoorwaarden verder uit te werken. Topsport Westland kent de lokale sportwereld van haver tot gort, daarnaast heeft Den Haag Topsport specifieke kennis van de toetsing en honorering van aanvragen.

De praktijk van de afgelopen jaren heeft geleerd dat individuele Westlandse topsporters en jonge talenten in toenemende mate een behoefte tot financiële ondersteuning ervaren. Die komt er nu in de vorm van een fonds van 25.000 euro, omdat de gemeente het belangrijk vindt Westlandse jongeren kansen te bieden om op topsportgebied hun talenten te ontplooien. Daarom wil zij drempels hiervoor wegnemen. Bovendien komt er nog 15.000 euro extra beschikbaar in de vorm van subsidie voor de talenten net onder de top, om ook hen in staat te stellen zich door te ontwikkelen richting NOC*NSF-status.

Topsportevenementen verdienen volgens college en raad ondersteuning vanwege de positieve economische effecten en ter promotie van Westland. De jaarlijkse kosten worden geraamd op 25.000 euro.

Het derde fonds biedt topsportverenigingen ruimte om af te reizen naar internationale competities en toernooien. De praktijk wijst uit dat verenigingen op Europese activiteiten vaak geld toe moeten leggen. De kosten liepen met name op als er forse reisafstanden overbrugd moesten worden, of als de vereniging door goede prestaties verder kwam in een toernooi. Dergelijke verenigingen kunnen straks aanspraak doen op dit fonds om de financiële gevolgen te beperken.