Geslaagde G korfbal clinic bij Valto

Bart Versteegen

De Lier 06.11.2019 - Op vrijdagavond 1 november 2019 heeft CKV Valto in samenwerking met Stichting Myosotis Westland een korfbalclinic voor mensen met een verstandelijke beperking georganiseerd.

Een groep van maar liefst 50 deelnemers uit het Westland kwam naar sportcentrum Vreeloo voor een sportieve avond. Deelnemers aan de avond waren zowel mensen die korfbal net leerden kennen als beoefende G korfballers van CKV Dijkvogels en CKV ONDO. 

De deelnemers aan de clinic werden gedurende verschillende spelvormen begeleid door spelers uit Valto 1, 2 en 3. Na een goede warming-up werd er tijd besteed aan het leren schieten, waarna al snel het ene na het andere doelpunt gescoord werd. Met veel plezier en enthousiasme werd er getraind, waardoor de pauze met een drankje en wat lekkers erg welkom was. Vol energie kon deel twee van de avond beginnen. Een spannende wedstrijd tussen de deelnemers en de begeleiders gold als afsluiting van de clinic. De deelnemers konden zich de winnaars van de avond noemen, nadat zij van de begeleiders wonnen. 

Initiatieven, zoals deze sportieve avond, wil CKV Valto in de toekomst vaker ondernemen, het is een van de stappen die zij zet om dé sportvereniging van het Westland te worden. De vereniging geeft hierbij invulling aan de G van ‘Groen’ die opgenomen is in haar strategie om ‘goed’ en bewust om te gaan met haar omgeving en hiermee een positieve rol te vervullen in de maatschappij. 

Hierbij wil CKV Valto ook deelnemers, begeleiders en organisatie vanuit Stichting Myosotis bedanken voor het enthousiasme en de inzet. 'We kijken terug op een leuke en sportieve clinic welke zeker voor herhaling vatbaar is.'