Natuurlijker groenbeheer bij sportvelden

Geplaatst door Westlanders.nu op 21-05-2020 07:49 - Gewijzigd op 21-05-2020 07:57

Westland 21.05.2020 - Gemeente Westland wil natuurlijker groenbeheer bij sportvelden en wil werken aan verbetering van biodiversiteit.


Natuur-Westland juicht dit toe en heeft hiervoor een adviesdocument opgesteld en aan het college en groenbeheer aangeboden. 

In het advies worden ideeën gegeven over: herstel van de biodiversiteit, ontzorgen van de gemeente, groenstroken bij sportparken bijvoorbeeld plantmateriaal, nestgelegenheid, wildebeestenbomen, verlichting.

Het rapport is hier te zien.

De ecologie en natuurwaarden rond Westlandse sportvelden is belangrijk omdat een fors deel van het openbaar groen rond of bij sportvelden ligt, het zijn belangrijke schakels in de groenkwaliteit en ecologische waarden. Goed groen versterkt de natuurwaarden en ruimtelijke kwaliteit. Succesvol de ecologische kwaliteit verbeteren vereist: voedsel, veiligheid en voortplanting, een goede groenstructuur met vooral inheemse soorten bestaat daarom altijd uit een boomlaag, struiken en kruiden, aangevuld met water.

Het document ''Groenbeheer bij sportparken in Westland, een pleidooi voor Natuurinclusief beheer'' is gericht op het gewenste ecologische herstel en biodiversiteit''. Natuur-Westland roept de gemeente op natuurinclusiviteit centraal te stellen bij elk bouwplan en groen een belangrijke functie te geven. Dat is van belang voor de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van mensen. Sportparken spelen hierin een belangrijke rol.

Zeker als sportparken aansluiten bij ecologische zones, groene plekken (stapstenen) en waterbergingen wordt het groen rond de sportvelden bereikbaar voor vogels, dieren, vlinders en insecten en daarmee wordt de leefomgeving gezonder en gevarieerder.

Het rapport is uitgebracht namens de samenwerkende natuurorganisaties onder de naam Natuur-Westland. Na overleg met ambtenaren is dit adviesdocument tot stand gekomen.

Natuur-Westland is verheugd om een bijdrage te kunnen en mogen leveren bij de heroverwegingen die kunnen leiden tot een natuurlijker groenbeheer rondom sportvelden.

Samenwerkingsverband Natuur-Westland

Natuur-Westland zet zich in voor een natuurlijke gezonde leefomgeving met balans tussen economie en natuur. Wij streven naar bescherming van flora en fauna, aandacht voor dieren en voorkomen van dierenleed. Ons doel is een leefbaar gezond Westland waarin mensen partner zijn van de natuur en op positieve wijze met haar samenleven. Voor uitvoering wordt nauw samengewerkt met Natuurlijk Delfland.

Partners van Natuur-Westland zijn:

· Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Ons doel is samenleven met de natuur. 

· Stichting Duinbehoud

· Groei & Bloei Westland

· AVN; Algemene vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage e.o.

· Werkgroep Leefbos Westland

· Werkgroep bescherm de Westlandse kust

· De stichting Vogels in het Westland

· Verder is er samenwerking met:

Natuur- en Milieufederatie ZH;

Lobbygroep Kust ZH en Natuurmonumenten

 

Reacties (6 reacties geplaatst)

Gemeente Westland is allergisch voor groen, ze zijn meer van grijs (beton)

Wat ik lees achter de woorden [biodiversiteit], [natuurlijk groenbeheer]> bezuinigen op het groenonderhoud. Met als negatief gevolg: woekering van bossages en onveilige situaties (denk aan kinderen die na een training terugfietsen en verwarde personen die zich zo eenvoudiger op kunnen houden). We zullen zien of het er van opknapt.

Groen in het westland waar nog het is nu al betondorp

Van groen hebben ze nog nooit gehoord in het Westland.

Aad Moet juist niet bijgehouden worden anders is het niet natuurlijk meer.
maar ja alles wat hoger als een kropsla is moet plat.(Westlandse tik)

als het dan maar goed bij gehouden gaat worden

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.