Natuurlijker groenbeheer bij sportvelden

Geplaatst door Westlanders.nu op 21/05/2020 09:49 - Gewijzigd op 21/05/2020 09:57

Westland 21.05.2020 - Gemeente Westland wil natuurlijker groenbeheer bij sportvelden en wil werken aan verbetering van biodiversiteit.

Natuur-Westland juicht dit toe en heeft hiervoor een adviesdocument opgesteld en aan het college en groenbeheer aangeboden. 

In het advies worden ideeën gegeven over: herstel van de biodiversiteit, ontzorgen van de gemeente, groenstroken bij sportparken bijvoorbeeld plantmateriaal, nestgelegenheid, wildebeestenbomen, verlichting.

Het rapport is hier te zien.

De ecologie en natuurwaarden rond Westlandse sportvelden is belangrijk omdat een fors deel van het openbaar groen rond of bij sportvelden ligt, het zijn belangrijke schakels in de groenkwaliteit en ecologische waarden. Goed groen versterkt de natuurwaarden en ruimtelijke kwaliteit. Succesvol de ecologische kwaliteit verbeteren vereist: voedsel, veiligheid en voortplanting, een goede groenstructuur met vooral inheemse soorten bestaat daarom altijd uit een boomlaag, struiken en kruiden, aangevuld met water.

Het document ''Groenbeheer bij sportparken in Westland, een pleidooi voor Natuurinclusief beheer'' is gericht op het gewenste ecologische herstel en biodiversiteit''. Natuur-Westland roept de gemeente op natuurinclusiviteit centraal te stellen bij elk bouwplan en groen een belangrijke functie te geven. Dat is van belang voor de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van mensen. Sportparken spelen hierin een belangrijke rol.

Zeker als sportparken aansluiten bij ecologische zones, groene plekken (stapstenen) en waterbergingen wordt het groen rond de sportvelden bereikbaar voor vogels, dieren, vlinders en insecten en daarmee wordt de leefomgeving gezonder en gevarieerder.

Het rapport is uitgebracht namens de samenwerkende natuurorganisaties onder de naam Natuur-Westland. Na overleg met ambtenaren is dit adviesdocument tot stand gekomen.

Natuur-Westland is verheugd om een bijdrage te kunnen en mogen leveren bij de heroverwegingen die kunnen leiden tot een natuurlijker groenbeheer rondom sportvelden.

Samenwerkingsverband Natuur-Westland

Natuur-Westland zet zich in voor een natuurlijke gezonde leefomgeving met balans tussen economie en natuur. Wij streven naar bescherming van flora en fauna, aandacht voor dieren en voorkomen van dierenleed. Ons doel is een leefbaar gezond Westland waarin mensen partner zijn van de natuur en op positieve wijze met haar samenleven. Voor uitvoering wordt nauw samengewerkt met Natuurlijk Delfland.

Partners van Natuur-Westland zijn:

· Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Ons doel is samenleven met de natuur. 

· Stichting Duinbehoud

· Groei & Bloei Westland

· AVN; Algemene vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage e.o.

· Werkgroep Leefbos Westland

· Werkgroep bescherm de Westlandse kust

· De stichting Vogels in het Westland

· Verder is er samenwerking met:

Natuur- en Milieufederatie ZH;

Lobbygroep Kust ZH en Natuurmonumenten