6% corporatiewoningen in 2021 naar statushouders

CBS

Nederland 15.01.2024 - In 2021 werd 6% van alle vrijgekomen corporatiewoningen toegewezen aan huishoudens met statushouders.


Deze huishoudens lieten minder vaak een vrije woning achter dan huishoudens zonder statushouders. Van alle huishoudens die verhuisden naar een corporatiewoning en geen vrije woning achterlieten, was 10% een huishouden met statushouders.

Dit meldt het CBS op basis van een nieuwe analyse. In 2021 kwamen 169.000 corporatiewoningen vrij waar een ander huishouden in ging wonen. Het gaat hier om corporatiewoningen die niet werden gedeeld door meerdere huishoudens.

Van de vrijgekomen corporatiewoningen werd 3% (bijna 5.000 woningen) toegewezen aan statushouders die ofwel in 2021 een verblijfsvergunning kregen, ofwel met een eerder verkregen verblijfsvergunning aan het begin van dat jaar in een opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) woonden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de eerste huisvesting van statushouders. Daarnaast werd 3% van de corporatiewoningen toegewezen aan statushouders die al langer dan een jaar een verblijfsvergunning hadden en niet meer in een COA-opvanglocatie woonden.

Statushouders verhuisden vaker met kinderen
Bij huishoudens met statushouders die naar een corporatiewoning verhuisden, ging het vaker om gezinnen met kinderen dan bij huishoudens zonder statushouders (respectievelijk 32 en 7%). Huishoudens zonder statushouder die verhuisden naar een corporatiewoning, waren juist vaker eenpersoonshuishoudens, eenoudergezinnen of stellen zonder kinderen.

Van de gezinnen met kinderen die naar een corporatiewoning verhuisden, was 21% een gezin met een statushouder. Hierbij kwam meer dan twee derde uit een COA-locatie of had minder dan een jaar geleden een verblijfsstatus gekregen. Van de eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen die naar een corporatiewoning verhuisden, was minder dan 5% (ruim 5.000 eenpersoonshuishoudens en ruim duizend eenoudergezinnen) een huishouden met een statushouder. Bij stellen zonder kinderen die naar corporatiewoningen verhuisden, was dit 3% (700).

Statushouders laten minder vaak vrije woning achter
Bijna een kwart van de huishoudens met statushouders liet bij hun verhuizing naar een corporatiewoning een vrije huur- of koopwoning achter. Huishoudens zonder statushouders deden dat met 55% ruim twee keer zo vaak. Iets meer dan de helft van de huishoudens met statushouders was starter op de woningmarkt (bijna 6.000 huishoudens), 21% verhuisde vanuit een andere woning zonder dat deze beschikbaar kwam (ruim 2.000 huishoudens). Dat was vaak omdat er nog andere bewoners achterbleven.

Van de gezinnen van statushouders met kinderen liet 31% een vrije woning achter, terwijl dat bij gezinnen zonder statushouders 83% was. Bij eenpersoonshuishoudens lieten niet-statushouders ongeveer drie keer zo vaak een vrije woning achter als statushouders. Van alle 80.000 huishoudens die verhuisden naar een corporatiewoning en geen vrije woning achterlieten, was bijna 10% een huishouden met statushouders.

Regionale verschillen
Het aandeel corporatiewoningen dat in 2021 werd toegewezen aan huishoudens met statushouders verschilde per regio. In de regio’s Alkmaar en omgeving, Midden-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen kreeg een relatief hoog aantal vrijgekomen woningen (8%) een huishouden met statushouders als nieuwe bewoner. In Delft en Westland (4%) en Delfzijl en omgeving (2%) was dit het laagst. Voor de huishoudens met statushouders die minder dan een jaar een verblijfsstatus hadden of op 1 januari nog in een opvanglocatie van het COA verbleven, varieerde het aandeel tussen 1% (Delfzijl en omgeving) en 5% (Midden-Limburg).

Bijna 230.000 mensen naar corporatiewoning
In 2021 werden de 169.000 vrijgekomen corporatiewoningen betrokken door ruim 227.000 mensen. Hiervan waren ruim 20.000 (9%) statushouder. Dat het aandeel statushouders dat verhuisde naar een corporatiewoning op persoonsniveau hoger lag dan op het niveau van huishoudens (6%) komt doordat de huishoudens zonder statushouders gemiddeld uit minder mensen bestonden dan de huishoudens met statushouders.

Corporatiewoningen gedeeld met andere huishoudens
In 2021 werden ook 22.000 corporatiewoningen betrokken door huishoudens die de woning deelden met andere huishoudens. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om woningen waarin meerdere huishoudens een keuken of sanitair delen, zoals bij studentenwoningen. Van de 38.000 huishoudens die naar deze woningen verhuisden, waren er ruim duizend huishoudens (3%) met statushouders.

Reacties (11 reacties geplaatst)

@Tuinder mag voortaan zèlf aan de slag.
6% te veel!
Alleen kwamen er in 2020 en 2021 veel minder asielzoekers dan anders Europa en NL binnen vanwege Covid19 maatregelen...

Mag de pret verder niet drukken natuurlijk.
Recente en overige statushouders:
9000 HUURwoningen toegewezen gekregen. Overigen: 160.000.
In ruim de helft van de gevallen gaat het
om mensen die al langer in Nederland verbleven en niet meer in de asielopvang woonden.
Bijna dertig procent van de statushouders die een corporatiewoning toegewezen kregen, liet een vrije huur-of koop
woning achter. En ze hebben dus lang niet allemaal voorrang gekregen.
Oorlogs vluchtelingen helpen ja maar vrede terug we hebben je geholpen dus klaar lui uit veilige landen oa gelukszoekers direct een enkeltje 16 hoven nl is vol eigen mensen eerst
In Afrika zijn nog miljoenen mensen die allemaal hierheen willen komen.
Het zingt daar rond, als je er eenmaal bent dan krijg je alles, alles, kan ff duren maar dan zit je gebeiteld.
Nou hoef je niet gestudeerd te hebben om te snappen dat dat een onhoudbare situatie is en onvermeidelijk gaat escaleren.
Alleen de gestudeerden snappen het niet.
Ga eens die mensen daar in hun eigen leefomgeving opvangen, spendeer al dat geld wat het hier allemaal kost aan opbouw en verbetering en een toekomst in hun eigen land !
Een mooie taak voor de gestudeerden en beleidsmakers hier in NL en Europa ...
Triest eigen volk eerst en daar is niks mis mee
Tom Poes ben het helemaal met je eens . Gemiddelde inschrijf tijd 5 tot 9 jaar . Ben je samen kan je bijna helemaal niet meer terecht . Oneerlijk zeker en diep triest zo kunnen jonge mensen tussen wal en schip vallen .
Een percentage van niks.
Zijn we in Nederland tegen discriminatie? Willen we gelijke behandeling voor iedereen?
Zet deze groep dan ook gewoon op de wachtlijst net als iedereen.
Het braafste jongetje van de klas discrimineert onze eigen mensen.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.