Aankoop voormalige ambtswoning nieuw impuls voor centrumplan Honselersdijk

Gemeente Westland/ Westlanders.nu

Honselersdijk 12.12.2018 - De gemeenteraad is dinsdagavond akkoord geggaan met de strategische aankoop van de voormalige ambtswoning aan de Fazantlaan 8

bij de voormalige Voorhofkerk te Honselersdijk.

Daarmee hoopt de gemeente de centrumplannen voor Honselersdijk weer in beweging te krijgen. De woning staat al een paar jaar te koop en is tot op heden nog niet verkocht. In januari 2017 werd de Voorhofkerk gesloopt en kerken de voormalige gereformeerde en hervormde gemeente nu samen aan het Poeldijksepad.

Het centrumplan voor Honselersdijk heeft de afgelopen twee jaar enkele grote wijzigingen gekend. De uitbreiding van de Albert Heijn supermarkt aan de Dijkstraat werd door de verkoop van het pand en exploitatie-overname door Ahold zelf geschrapt. Hierdoor was de noodzaak voor het verplaatsen van de bassischool weggevallen.

In onderling overleg met partijen is uiteindelijk een scenario opgesteld waarbij basisschool De Hoeksteen gedeeltelijk op de zelfde plek blijft en gedeeltelijk nieuwbouw krijgt. Vervolgens is in de tussentijd ook een plan opgesteld door de basisschool in samenwerking met de bibliotheek, Vitis en kinderdagverblijf Kwest voor een Huis van de Buurt. Dit plan is verder uitgewerkt en naar verwachting wordt in de raad van februari 2019 een kredietvoorstel voorgelegd ter besluitvorming.

Vooruitlopend werd de raad gevraagd om de voormalige kosterswoning aan de Fazantlaan 8 te Honselersdijk aan te kopen, wat nu is gedaan. Met deze aankoop wordt ruimte gecreëerd om de plannen voor het centrum uit te kunnen voeren. Voorkomen moest worden in de aantrekkende markt dat de woning aan een andere partij wordt verkocht, waardoor de centrumontwikkeling wederom met vertraging te maken krijgt. Om deze reden is dinsdagavond voorgesteld om de woning vooruitlopend strategisch aan te kopen.

Met het kerkbestuur van de Rehobothkerk is al ruim een jaar geleden overeenstemming bereikt over de aankoop van de voormalige ambtswoning bij de Voorhofkerk. De woning is daarna van de markt gehaald. Het kerkbestuur heeft vooralsnog geduld gehad met de daadwerkelijke afhandeling van de verkoop en niet eerder woning weer op de markt heeft gezet. In de begroting 2018 was een bedrag van € 0,5 mln gereserveerd voor de aankoop van de woning. Het beschikbaar stellen van het krediet met als doel de woning aan te kopen moest formeel door de raad nog besloten worden.

Voortgang ontwikkeling
De woning is nodig om het centrumplan verder te ontwikkelen Om het plan van de basisschool en maatschappelijke partijen goed uit te voeren is voldoende ruimtebeslag nodig. De ruimte van de woning kan gebruikt worden om het plan te verbeteren en biedt mogelijkheden om ruimte te creëren voor speelgelegenheid voor de buurt.

Met de verkoop van de woning kan de Regenboogkerk de parkeersituatie aan het Poeldijksepad verbeteren, zie foto. De parkeerplaatsen langs de Poeldijksepad leveren vaak een gevaarlijk situatie op, voormanelijk tijdens het uitparkeren. Het kerkbestuur heeft het voornemen om deze situatie aan te passen. De parkeerplaatsen liggen deels op openbaar gebied en deels op het terrein van de kerk. Met de verkoop van de woning heeft het kerkbestuur de financiële middelen om de parkeersituatie aan te passen. 

Aankoop
De vraagprijs van de woning bedroeg € 469.000,-. Het pand was getaxeerd op € 415.000,- (prijspeil september 2017). Na onderhandeling werd een aankoopbedrag overeengekomen van € 435.000, -. Er zijn afspraken gemaakt over het aanpassen van de parkeerplaatsen aan het Poeldijksepad naast de Regenboogkerk. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door het kerkbestuur.

Voor het gedeelte van de parkeerplaatsen die zich op openbaar gebied bevinden betaalt de gemeente een bijdrage van € 10.000,-. Inclusief bijkomende kosten (waaronder notaris- en interne kosten) van € 10.000,- worden de totale kosten geraamd op € 455.000,- 

De kans bestaat dat de ambtswoning aan de Fazantlaan tegen de vlakte gaat zodra de definitieve plannen bekend zijn, of dat het later opnieuw in de verkoop gaat. Over een paar maanden weten de inwoners van Honselersdijk meer.