Aantal vergunde tijdelijke woningen in 2022 fors gestegen

CBS

Nederland 26.06.2023 - In 2022 is er voor bijna 3.300 tijdelijke woningen een vergunning verstrekt, een stijging van 43% ten opzichte van 2021.


In de afgelopen vier jaar is voor ruim 10.000 tijdelijke woningen een vergunning afgegeven. In de meeste gevallen gaat het om nieuwbouw. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van het CBS over vergunde tijdelijke woningen, in opdracht van het ministerie van BZK.

Tijdelijke woningen zijn woningen die voor een bepaalde tijd (vaak maximaal 10 jaar) op een tijdelijke locatie mogen worden gebouwd óf voldoen aan de definitie volgens het bouwbesluit. Tijdelijke woningen kunnen als nieuwe woningen worden gebouwd, of ze kunnen door verbouw ontstaan, bijvoorbeeld door een tijdelijke transformatie van een kantoorpand naar appartementen.

Het aantal vergunde woningen is een indicator voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst gebouwd zal worden. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening voor een reguliere woning is ongeveer twee jaar. Voor tijdelijke woningen kan de doorlooptijd korter zijn, omdat tijdelijke woningbouw aan minder strikte regels hoeft te voldoen.

Meer tijdelijke woningen voor arbeidsmigranten, minder voor studenten
Hoewel in 2019 nog meer dan de helft van de vergunde tijdelijke woningen bestemd was voor studenten, is dat aantal inmiddels fors afgenomen. Het aantal vergunde tijdelijke woningen voor arbeidsmigranten en seizoenarbeiders is daarentegen juist toegenomen. Van de categorie ‘overige doelgroepen’ was in 2022 een kwart bestemd voor statushouders en vluchtelingen, waaronder uit Oekraïne.

Provincies met meer inwoners vergunnen over het algemeen meer tijdelijke woningen. Van alle provincies verstrekt Noord-Brabant de meeste vergunningen voor tijdelijke woningen in de periode 2019-2022, namelijk ruim 2.500. Fryslân en Zeeland vergunde de minste tijdelijke woningen, namelijk ieder nog geen 200. Zuid Holland kwam uit op 358 woningen in 2022 en 265 in 2021.

Het aantal tijdelijke woningen dat wordt vergund, wisselt sterk per jaar per provincie. Vaak wordt er in één keer een groot project met veel tijdelijke woningen vergund, waarna er een tijdlang minder vergunningen worden uitgegeven.

Asielinstroom
Ten opzichte van de asielinstroom zal het weinig invloed hebben op het terugdringen van de woningnood. Die bereikte vorige week weer de 1.000 aanvragen in een week tijd, na een aantal weken op 800-900 te hebben gezeten. Voor 2023 zijn in de eerste 25 weken 18.900 asielaanvragen ingediend bij het Rijk.

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.