Beroep gegrond tegen nieuwbouw aan de Haagweg

Geplaatst door Westlanders.nu op 19/07/2019 12:00 - Gewijzigd op 19/07/2019 12:42

Monster 19.07.2019 - De Raad van State heeft op woensdag 17 juli 2019 uitspraak gedaan in het beroep tegen de nieuwbouwplannen aan de 'Haagweg achter 39 te Monster.'

Een aantal bewoners hadden beroep getekend tegen de goedkeuring van de gemeenteraad van het bestemmingsplan op 12 december 2017.

Collegevragen inzake oversteek Haagweg bij Schelpenpad

In hun verweer zal tijdens de werkzaamheden extra stikstofdepositie ontstaan op het Natura 2000-gebied "Solleveld & Kapittelduinen", dat in het PAS (Programma Aanpak Stikstof) is opgenomen. De Raad van State achtte het beroep hierin gegrond.

De gemeenteraad moet binnen vier weken na verzending van de uitspraak zorgdragen dat het onderdeel II verwerkt wordt op de landelijke voorziening, maar kan ook tegen de uitspraak in beroep gaan bij de Afdeling.

Westland Verstandig heeft collegevragen gesteld over de gevolgen van deze uitspraak voor de ontwikkeling van het gebied.