Bevolkingsgroei weer op niveau van voor corona

CBS

Nederland 28.10.2021 - Het CBS heeft berekend dat de bevolking van Nederland in het derde kwartaal van 2021 met 58.700 inwoners is gegroeid.


Er werden 10.000 meer kinderen geboren dan dat er mensen overleden, immigranten en emigranten zorgden voor de rest van de groei. De bevolkingsgroei was groter dan in dezelfde periode van 2020, toen er 39.500 inwoners bij kwamen, en vergelijkbaar met de groei in het derde kwartaal van 2019. In de eerste twee kwartalen was de bevolkingsgroei nog lager dan in precoronajaar 2019. In totaal groeide de bevolking van januari tot en met september 2021 met 90.400 duizend inwoners. Dat waren er meer dan in de eerste drie kwartalen van 2020 (57,700), maar minder dan in 2019 (103.200 duizend).

Maatregelen om uitwassen toeristische verhuur aan te pakken

Meer immigranten, minder emigranten
Door buitenlandse migratie, het verschil tussen het aantal immigranten en het aantal emigranten, groeide de bevolking in het derde kwartaal met 48.700 inwoners. In 2020 waren dat er nog 29.900. Er kwamen meer immigranten dan vorig jaar, maar minder dan in piekjaar 2019. Omdat er minder mensen uit Nederland vertrokken, was het migratiesaldo in het derde kwartaal toch hoger dan in 2019. Er kwamen vooral meer 18- tot 25-jarigen bij door migratie dan in voorgaande jaren. In de zomermaanden is het aantal migranten in deze leeftijdsgroep doorgaans relatief groot.

Eerste drie kwartalen migratiesaldo 78 duizend
Tot en met september 2021 kwamen 184.200 duizend immigranten naar Nederland, en verlieten 106.100 duizend emigranten het land. Per saldo kwamen er dus 78.100 duizend inwoners bij door buitenlandse migratie. Dat waren er 25.400 meer dan in dezelfde periode van 2020, en 9.500 minder dan in 2019. Er emigreerden minder mensen dan een jaar eerder, maar er vertrokken wel weer wat meer emigranten met een Nederlandse achtergrond.

Tot en met september vormen Syriërs de grootste groep migranten (per saldo 8.000). Op de tweede plaats volgen Polen (saldo 7.600), met vrijwel evenveel immigranten maar minder emigranten dan een jaar eerder. Op de derde en vierde plek staan migranten met een migratieachtergrond in landen uit de voormalige Sovjet-Unie (saldo 4.600) en Turkije (saldo 4.300). De immigratie uit India is weer aangetrokken, terwijl de emigratie nog lager is dan voorgaande jaren. Het migratiesaldo van migranten uit het Verenigd Koninkrijk was negatief, er vertrokken meer mensen dan er immigreerden. Vanaf 2015 nam het aantal immigranten met een migratieachtergrond in het Verenigd Koninkrijk per saldo elk jaar toe. Vanaf 2020 is dit aantal gedaald.

Meer kinderen geboren, meer mensen overleden
Vanaf februari zijn er maandelijks meer kinderen geboren dan in voorgaande jaren, vooral in maart en april. Ook in het derde kwartaal van 2021 werden relatief veel kinderen geboren, 47.900 duizend. Omdat er naar verhouding ook veel mensen overleden (38.000 duizend), was de groei door natuurlijke aanwas (geboorte min sterfte) in het derde kwartaal vergelijkbaar met die in voorgaande jaren. In 2021 was die groei 10.000 duizend, in 2020 9.900 duizend inwoners.

In totaal zijn tot en met september 134.100 duizend kinderen geboren, 6.800 meer dan in dezelfde periode vorig jaar en ook meer dan in 2019. Er overleden 121.800 duizend mensen, ongeveer evenveel als vorig jaar en 9.300 meer dan in 2019.

Reacties (4 reacties geplaatst)

En maar immigranten binnen halen en dat we gas te kort hebben en huizen te kort komen en de zorgkosten omhoog schieten met dank aan onze regering die het land om zeep helpen.

Willen we over 100 jaar nog wat aan onze wereld en het milieu hebben moet er nu ingegrepen worden in de bevolking wereldwijd
Ieder mens is een aanslag op het milieu
De wereld is net een mierennest van mensen als we zo doorgaan blijft er niks van over
Ik heb gezegd !!

Begrijp niet dat er nog mensen ervoor kiezen om in deze tijd nog een kind op de wereld te zetten. Vaak zal wel gedacht worden kinderen zijn leuk maar er wordt niet verder gedacht.

Met dank aan alle Rutte stemmers.
In 10 jaar 1 miljoen nieuwe Nederlanders erbij. Hoeveel gaan er nog komen. Het hele land is naar de Filistijnen. Door deze extra mensen verdwijnt onze schaarse natuur, is er geen betaalbare woning meer te vinden, extra criminaliteit en o.a de zorg onbetaalbaar.

Volgende keer beter nadenken wat u gaat stemmen.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.