Bijna 900 nieuwbouwwoningen in Westland in 2018

CBS

Westland 24.01.2019 - In 2018 werden in gemeente Westland 897 nieuwe woningen opgeleverd. Dat is een groei van 2,1% volgens de statistieken van het CBS.

In Midden Defland kwamen er vorig jaar 56 woningen bij (0,7%). Maassluis telde 139 nieuwbouwwoningen en groeide 0,9%. De cijfers van Hoek van Holland zijn niet bekend, maar in gemeente Rotterdam - waar de Hoek onder valt - kwamen er 525 bij (0,2%).

In heel Nederland werden bijna 66 duizend nieuwbouwwoningen gebouwd. Dat is bijna 5 procent meer dan in 2017 en het hoogste aantal na 2009. Met deze nieuwbouw groeide de totale woningvoorraad met 0,9 procent. In Diemen nam de woningvoorraad door nieuwbouw met bijna 5 procent het sterkst toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Tussen 2000 en 2009 groeide de woningvoorraad door nieuwbouw jaarlijks vaak met ruim 1 procent , gemiddeld zo’n 76 duizend woningen per jaar. Op het dieptepunt in 2014 was dat percentage geslonken tot 0,6 (45 duizend nieuwbouwwoningen). In de drie jaren daarna groeide het aantal nieuwbouwwoningen steeds harder. In 2018 werd er ook weer meer gebouwd dan het jaar ervoor, maar de groei viel wel terug. Van de provincies groeide de woningvoorraad door nieuwbouw relatief het hardst in Flevoland, namelijk met 1,5 procent.

Ook in Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant lag de groei boven het landelijk gemiddelde. In Limburg, Friesland en Drenthe werden naar verhouding weinig nieuwbouwwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Zuid-Holland ligt ook onder het gemiddelde, maar stond met absolute aantallen, namelijk ruim 11 duizend, op de tweede plek na Noord-Holland (bijna 13 700 woningen).

Diemen breidt flink uit In Diemen groeide de woningvoorraad door nieuwbouw, met bijna 5 procent, het hardst. In totaal werden daar 638 nieuwbouwwoningen opgeleverd. In Amsterdam waren dat er 7263 , traditiegetrouw het hoogste aantal van alle gemeenten. In Amsterdam staan in totaal ruim 441 duizend woningen, bijna 6 procent van de Nederlandse woningvoorraad.

Toename woningvoorraad door nieuwbouw
De cijfers over 2018 zijn voorlopig. In mei 2019 komen de definitieve cijfers beschikbaar. Het aantal nieuwbouwwoningen zal hierdoor bij de definitieve versie naar verwachting iets hoger uitkomen in verband met verwerking van nagekomen respons.