Bouw nieuwe woonwijk De Lier kan van start

Gemeente Westland

De Lier 16.01.2018 - De wethouders Duijvestijn en Rijneveen hebben de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met BPD maandagmiddag bezegeld met taart.

De gemeente en BPD gaan samen de duurzame en klimaatadaptieve woonwijk Liermolen en Molensloot in De Lier ontwikkelen.


Foto Thierry Schut

Ten oosten van deze kern worden ongeveer 800 woningen gebouwd. Twintig procent van het toekomstige woningaanbod in de nieuwe wijk bestaat uit sociale huurappartementen. Bovendien hebben gemeente en BPD de ambitie om Liermolen en Molensloot een van de vijf nieuwe woonwijken te laten zijn die geen gasaansluitingen meer nodig hebben.

Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan een groene en waterrijke inrichting. De wijken zijn dus prima voorbereid op de toekomst. Direct naast Molensloot staat de aanleg van de Oostelijke Randweg gepland. Daarmee is ook in een goede ontsluiting van de woonwijken voorzien.