Cijfers nieuwbouw huurwoningen in Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 05-03-2021 06:25 - Gewijzigd op 05-03-2021 07:41

Westland 05.03.2021 - Op 4 december 2020 zijn er collegevragen gesteld over de verwarring rondom het aantal sociale huurwoningen dat gebouwd gaat worden.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren B&W Westland u als volgt.

GBW stelde in de inleiding van de vraag dat doordat er verschillende streef - en productiecijfers over de bouw van sociale huurwoningen zijn er onduidelijkheid en verwarring was ontstaan.

Prijzen nieuwbouwwoningen wederom gestegen

Vraag 1

Om aan die onduidelijkheid en verwarring een einde te maken verzoeken wij uw college daarom een overzicht te maken van de diverse concrete plannen die er kennelijk besta an voor de bouw van nieuwe sociale huurwoningen in Westland. Wij vragen u daarbij ook aan te geven in welk stadium van de planvoorbereiding de plannen inmiddels zijn ene en prognose - dan wel streefdatum voor de start bouw op te geven.

Antwoord 1

We willen u als eerste meegeven dat er projecten in uitvoering zijn of komen met afspraken die afwijken van de vigerende woonvisie voor sociaal programma. Dat komt omdat er afspraken zijn gemaakt voordat de woonvisie in juli 2020 is vastgesteld. 2020 is een overgangsjaar, in het eerste deel van het jaar was een andere visie vigerend. Ten tweede, streefcijfers zijn altijd een momentopname en fluctueren. Dat heeft een directe relatie met de dynamiek en onzekerheden van gebiedsontwikkelingen die te maken hebben met planning en of woningbouwprogrammerin g binnen projecten maar ook of een project ‘hard’, er is een bestemmingsplan en er zijn overeenkomsten gesloten met derde partijen , of ‘zacht’ is. Die laatste kent natuurlijk een grotere onzekerheidsfactor. Momenteel omvatten alle woningbouwplannen in Westland in totaal ca. 6.600 woningen hiervan zijn 1000 sociale woningen . Dit gaat om de periode 2021-2030 en om zowel ‘harde’ als ‘zachte’ plannen.

In 2020 zijn 610 gerealiseerd, waarvan 80 sociaal. De streefgetallen, plus de productiecijfers uit 2020 en het resterende deel van de opgave sociale huurwoningen uit de vorige Woonvisie leidt dit tot nieuwbouwambitie van 1800 sociale huurwoningen van 2020 t ot en met 2030. U verwijst in de inleiding naar de raamovereenkomst zoals die op 30 november is besproken deze bevat 720 woningen tot 2025, het gaat om afspraken met slechts 2 van de straks 5 in Westland actieve corporaties, met een kortere looptijd dan van de woonvisie. Er worden ook afspraken met niet-toegelaten instellingen gemaakt, dat zijn verhurende partijen die geen woningcorporatie zijn, maar in de sociale prijsklasse verhuren.

De ambitie van 1800 denken we de komende jaren verder te concretiseren door in de nieuwe plannen, groot en klein, binnen en buiten de kernen minimaal de percentages sociale woningbouw af te spreken, zoals in de woonvisie vastgesteld . Daarnaast zijn we met partijen in overleg om te onderzoeken wat de mogelijkhede n zijn in de bestaande afspraken en plannen en ruimte (‘harde plannen’) meer sociale huurwoningen te kunnen realiseren. De aantallen huur en planning ziet u onderstaand (donkerblauwe balk staafdiagram) dit geldt voor zowel middenhuur als sociale huur. Dit is niet gecorrigeerd voor het zogenaamde ‘boeggolf-effect’ dat wil zeggen dat een deel van de onderstaande programmering van de komende jaren deels doorschuift naar 2025-2030.

Een (niet volledig) overzicht van van ‘zachte plannen’

In diverse, vaak kleinere (her)ontwikkelingsprojecten maken we afspraken met niet-toegelaten instellingen (n.t.i) over termijnen, huurprijzen en huurindexaties . Voorbeelden zijn de Schakel in Maasdijk (20), de transformatie van het gemeentekantoor in Wateringen (22) en s’Gravenzande (10), in Naaldwijk de herontwikkeling Pijletuinenhof (14), en Kistenfabriek (8) en anderen.

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.