Eerste paal brandweerkazerne Naaldwijk in de grond geboord

Gemeente Westland

Naaldwijk 28.05.2019 - Op dinsdag 28 mei is de eerste paal van de nieuwe tijdelijke brandweerkazerne aan de ‘s-Gravenzandseweg in Naaldwijk de grond ingeboord.


Foto Thierry Schut

Burgemeester Arends was samen met wethouder Leen Snijders aanwezig om het startsein hiervoor te geven. De burgervader sloeg de spreekwoordelijke eerste paal in de grond met de jeugdbrandweer.


Foto 's Lucien de Vries 

De nieuwe kazerne is naar verwachting in oktober 2019 gereed, waarna de gemeente het openbaar gebied zal gaan inrichten en de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) en de brandweerploeg aan de slag kunnen met de inrichting van het gebouw. De inrichting moet eind 2019 gereed, zodat de kazerne begin 2020 in gebruik kan worden genomen. 

Sloop 
Na de verhuizing kan er gestart worden met de sloop van de oude brandweerkazerne, die ooit ook nog heeft gefunctioneerd als veilinggebouw. Na de sloop worden de gronden bouwrijp gemaakt en verkocht aan ontwikkelaar Boele & van Eesteren voor de bouw van het appartementencomplex voor de woongroep ‘De oude veiling’. 

Veiligheidseisen
Na de in 2008 aangenomen motie door de raad om de woningbouw voor de woongroep ouderen te huisvesten op de locatie van de brandweer en het politiebureau in Naaldwijk, is er gestart met de zoektocht naar een andere geschikte locatie voor de brandweerkazerne. Deze zoektocht heeft in Westland geen locatie opgeleverd die voldoet aan de door de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) gestelde eisen.

In 2015 is daarom besloten om voor de brandweer voor de komende 15 jaar een zogenaamde semi permanente (tijdelijke) bouw te realiseren op de plek van het voormalig politiebureau aan de ’s Gravenzandseweg in Naaldwijk. Tijdens deze periode vindt er verder onderzoek plaats naar een geschikte definitieve locatie voor de brandweer. Met deze tijdelijke locatie voor de brandweer komt de locatie van de oude brandweerkazerne vrij voor de geplande realisatie van woningbouw voor de woongroep ouderen.