Flexwoningen in het Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 30/01/2021 06:44 - Gewijzigd op 30/01/2021 10:03

Westland 30.01.2021 - Gemeente Westland heeft in haar woonvisie 2020-2030 haar focus gezet op 9 locaties/projecten verdeeld in drie categorieën.

Deze locaties bevatten 3 voor flexwonen, 3 voor arbeidsmigranten en 3 voor wonen en zorg. Vandaag aandacht voor de flexwoningen.

Stand van zaken flexwoningen
De businesscase voor flexwoningen is lastig en moeilijk rond te rekenen. Dat heeft te maken met de relatief hoge investeringen en de korte exploitatieduur waardoor de huurinkomsten te laag zijn om de investeringen te dekken. De gemeente is met de corporaties in gesprek en verwachten binnenkort duidelijkheid. Dit spoor heeft hun voorkeur. Parallel wordt onderzocht om de locaties bij een marktpartij aan te besteden. Er wordt ook naar alternatieve manieren gezocht om de businesscases mogelijk te maken, zoals het maken van afspraken voor grotere aantallen flexwoningen, meerdere locaties of langere exploitatietermijnen en inzet van subsidiegelden. 

Collegevragen inzake flexwoningen in Westland

Haagweg, Monster
Met het ontwikkelingsbedrijf OBWZ zijn principe-afspraken gemaakt over een tijdelijke locatie, achter het projectbureau. Dit betreft circa 40 flexwoningen voor minimaal 5 jaar. De locatie dient nog wel nader afgestemd te worden met de Provincie, omdat deze locatie “Beschermingszone 2” heeft gekregen. Hierover is nog overleg gaande.

Dijckerwaal, ‘s-Gravenzande
Met de ontwikkelingsmaatschappij ONW zijn principe-afspraken gemaakt over een tijdelijke locatie. Dit betreft ook circa 40 flexwoningen voor minimaal 5 jaar. De locatie heeft al een uit te werken woon-bestemming. Een vergunning kan daarmee in een korte procedure volgen (8 weken).

Oostduinlaan ‘s-Gravenzande
Deze locatie is al eerder in beeld geweest en biedt meer dan voldoende ruimte voor 40 tot 60 flexwoningen voor de periode van 10 tot 15 jaar. De locatie ligt buiten BSD. Omdat het hier gaat om een tijdelijke afwijking tbv flexwonen is hiervoor geen toestemming van de Provincie nodig. Er zijn inmiddels 2 avonden met omwonenden geweest op basis waarvan de plannen zijn aangepast. Er is weinig draagvlak bij de omwonenden en ondanks dat de plannen nog niet definitief zijn, zijn er premature zienswijzen ingediend.