Gemeentegrond van Leeuwenhorstlaan voor Westlandse glastuinbouw

Geplaatst door Westlanders.nu op 24/09/2020 10:20 - Gewijzigd op 24/09/2020 10:28

Poeldijk 24.09.2020 - In juni 2015 zijn de rotonde en de nieuwe Leeuwenhorstlaan (voorheen Van Ruijvenlaan) in Poeldijk geopend.

Voor de aanleg van de rotonde en de nieuwe weg was een perceel grond aangekocht. Niet het hele perceel was nodig voor de aanleg van deze weg.

Tijdens de raadsvergadering van 20 februari 2018 is een motie ingediend door de raad waarin kortweg wordt voorgesteld om de overgebleven gronden beschikbaar te stellen aan bedrijven in de gemeente Westland die moeten verhuizen om gewenste ontwikkelingen (transformatie, herstructurering) op de huidige vestigingslocatie mogelijk te maken.

De ruimtelijke procedure om uitvoering van de motie mogelijk te maken ten aanzien van andere bedrijven, die dus niet worden verplaatst in verband met ontwikkelingen in het glastuinbouwgebied, is niet gestart. De provincie heeft aangegeven dat de verplaatsing van binnenstedelijke bedrijven naar buitenstedelijk gebied in strijd is met het provinciale beleid en daarom niet is toegestaan.

Uitplaatsing van bedrijven uit andere delen van het besluit glastuinbouwgebied (buitenstedelijk gebied) in het Westland is wel mogelijk. Het perceel aan de Leeuwenhorstlaan is daarmee niet meer exclusief bedoeld voor de uitplaatsing van bedrijven uit het glastuinbouwgebied Boomawatering maar voor alle glastuinbouwgebieden uit de Gemeente Westland.