Gemeentekantoor Monster maakt plaats voor 42 appartementen

Geplaatst door Westlanders.nu op 19/07/2021 09:40 - Gewijzigd op 19/07/2021 09:50

Monster 19.07.2021 - Het college heeft een voorontwerp voor het oude gemeentekantoor aan de Choorstraat in Monster, wat recent gesloopt is voor nieuwbouw.

Dat voorontwerpbestemmingsplan wordt per 3 september zes weken lang vrijgegeven voor inspraak.

Dit bestemmingsplan maakt juridisch planologisch de omzetting van het voormalige gemeentekantoor aan de Choorstraat 41 in Monster naar een woningbouwlocatie mogelijk. De sloop van het voormalige gemeentekantoor creëert ruimte voor verdichting in het centrum.

Hierna zal realisatie van maximaal 42 appartementen voor starters en senioren plaatsvinden op deze locatie, waarvan 80% sociale huurwoningen, 15% middenhuur en 5% sociale koopwoningen. Ten behoeve van het voorgaande is het voorliggende bestemmingsplan opgesteld.