Gemeentekantoor ’s-Gravenzande krijgt nieuwe eigenaar

Gemeente Westland

's-Gravenzande 22.11.2017 - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland is van plan de verkoop van het voormalige gemeentekantoor

in ’s-Gravenzande te gunnen aan New Lake 19 BV. De drie deelnemende partijen zijn hiervan vandaag schriftelijk op de hoogte gesteld. De niet voor gunning in aanmerking komende partijen worden in de gelegenheid gesteld binnen tien dagen na dagtekening van de brieven aan deze partijen bezwaar in te dienen.

Het plan van New Lake voorziet in de bouw van 28 appartementen, 1.100 m2 aan maatschappelijke ruimte en een grand café in het oude raadhuis (170 m2). Naast New Lake 19 BV hadden Bouhuisen Groep en VolkerWessels een plan ingediend en een bieding gedaan.

De plannen zijn beoordeeld door een beoordelingscommissie en een klankbordgroep van bewoners en ondernemers. “We hebben drie goede plannen ontvangen. Een compliment aan de drie indieners is absoluut op zijn plaats”, aldus verantwoordelijk wethouder Peter Ouwendijk (vastgoed). “Het gezamenlijke eindoordeel van de beoordelingscommissie en de klankbordgroep is dat het plan van New Lake 19 het meeste aansluit bij de uitgangspunten die de gemeenteraad vooraf heeft meegegeven.”

Vervolg
Als er geen bewaar wordt ingediend, wordt de verkoop definitief gegund aan New Lake 19 BV. De gemeente zal met New Lake de definitieve koopovereenkomst sluiten. Tegelijkertijd worden ruimtelijke procedures gestart om de realisatie van het plan mogelijk te maken. De ruimtelijke en vergunningsprocedures zullen ongeveer een jaar in beslag nemen, mits er geen zienswijzen worden ingediend tegen het plan.

Nadat de ruimtelijke en vergunningsprocedures zijn afgerond, worden het gebouw en de bijbehorende grond in eigendom overgedragen aan New Lake 19 BV. Hierna kan worden gestart met de sloop van een deel van het voormalige gemeentehuis. Het oude raadhuis aan de Langestraat blijft staan. Tot het moment van sloop wordt het pand bewaakt. Na de sloop kan worden gestart met de nieuwbouw.