Groen licht voor arbeidsmigrantendorp aan Oostbuurtseweg

Geplaatst door Westlanders.nu op 23/09/2021 09:38 - Gewijzigd op 23/09/2021 12:45

De Lier 23.09.2021 - Het college van B&W heeft bekend gemaakt definitief in te stemmen met het initiatief voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Oostbuurtseweg. 

Wel onder voorbehoud van het verlenen van de omgevingsvergunning en het vaststellen van de anterieure overeenkomst. De bewoners zullen geinformeerd worden conform de (nog in mandaat aan te passen) brief.

Het college in een toelichting;

'De Westlandse economie kan niet zonder arbeidsmigranten. In de gemeente Westland werken minimaal 12.000 arbeidsmigranten en op piekmomenten kan dit aantal oplopen tot 16.000. Op dit moment biedt Westland huisvesting aan ongeveer 5.000 arbeidsmigranten. De gemeente voelt zich verantwoordelijk voor een goed woon - en werkklimaat voor arbeidsmigranten en zet zich dan ook in voor een toename van woonruimte voor deze arbeidskrachten. Het initiatief van Tradiro bij De Lier levert een belangrijke bijdrage aan de forse opgave waar de gemeente voor staat.'