Inzage in aangepast bestemmingsplan 'Watergat Monster'

Geplaatst door Westlanders.nu op 08-10-2021 07:28 - Gewijzigd op 08-10-2021 07:46

Monster 08.10.2021 - Gemeente Westland heeft een nieuw bestemingsplan ter inzage gelegd voor woningbouw bij Watergat Monster.


Rondom de bouwplannen tegen de duinen was veel protest, onder andere door buurtbewoners, Natuurlijk Delfland en Stichting Duinbehoud. In de oude opzet zouden er maximaal 149 woningen worden gebouwd in het nieuwe bestemmingsplan nu 16 minder.

Het college laat in een besluit hieromtrent aan de gemeenteraad het volgende weten;

'Het ontwerpbestemmingsplan 'Watergat Monster' is een aangepast ontwerp ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan 'De Duinen Deelgebied 6B'. Het vorige bestemmingsplan en de zienswijze van Stichting Duinbehoud op dit ontwerpbestemmingsplan is de opmaat geweest om anders na te gaan denken over de ambities voor de locatie. Het voorliggende bestemmingsplan is de uitkomst van een ambitieus plan om een nieuw duinlandschap te combineren met woningbouw. In verband met de vele aanpassingen aan het oorspronkelijke plan is er voor gekozen een nieuw bestemmingsplan te maken en in procedure te brengen. Het project zal voor de verkoop de naam 'Nieuwe Duinvallei' dragen.

Het bestemmingsplan 'Watergat Monster' maakt het wonen in een nieuw duinlandschap mogelijk. Grenzend aan de Solleveldduinen worden de duinen uitgebreid en wordt een nieuw woonmilieu ingepast. Het woonmilieu heeft een uniek karakter waarbij er gewoond wordt in de duinen. Het gaat om maximaal 133 woningen voor verschillende doelgroepen, levensfasen en in verschillende prijscategorieën. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Watergat Monster’ voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de bouw van deze woningen met bijbehorende infra, gro en, water en speelvoorzieningen. Het ontwerp wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd.'

Reacties (10 reacties geplaatst)

Geen huizen daar maar GROEN houden !!! ook wat bomen

Hallo meneer Hendrik , ben beslist geen import, ja 2 eeuwen geleden misschien, toen stonden hier nog geen kassen. Ik werk wel hard in de bouw. Dus u heeft een beetje gelijk, ik preek voor eigen parochie. Het gaat mij erom dat in de toekomst Westlandse kindertjes hier moeten kunnen wonen, vandaar. Bouwen bouwen bouwen, mooie nieuwe groene wijken, waar eerst (mooie) kassen stonden. Met vriendelijke groenten.
Bop de Bouwer

Hoop ze snel gaan bouwen
Maar wel voor westlanders

Waar kan ik dit bestemmingsplan inzien?

@Bop de bouwer, je weet dat die "lelijke kassen" het bestaan van het Westland is. Je moet je doodschamen om het Westland zo te grabbel te gooien maar een vraag aan u: Import????

Ohh €350000, da’s goeikoop voor een huis. Veel meer van dit soort huizen graag. Vroeger stonden daar lelijke kassen. Tuinbouw gebied. Heeft niks met duinen te maken. Een vriendelijke woonwijk is veel beter. Bouwen bouwen bouwen

Laten ze eerst eens nadenken hoe je in de ochtend monster uit komt en hoe je in de avond weer thuis kan komen ze bouwen maar maar aan de wegen wordt niets gedaan, alles naar de kloten helpen daar zijn ze goed in.

Ik had het al een jaar geleden gezegd protesteren helpt geen fluit de tekeningen lagen al jaren klaar hop huizen van 350000 euro waar de gewone westlander dus geen fluit aan heeft welkom buitenstaanders

Top, weer wat huizen erbij voor de hagenezen.

Helling baan kan niet wat ook mensen levens kan kosten maar huizen in het duin kan wel

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.