Laatste ontwikkelingen in centrumplan Honselersdijk

Geplaatst door Westlanders.nu op 07/03/2019 07:50 - Gewijzigd op 07/03/2019 07:59

Honselersdijk 07.03.2019 - Op 11 februari heeft de fractie Westland Verstandig collegevragen gesteld over het centrumplan voor Honselersdijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Inleiding
Onze fractie is akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van het krediet centrumplan Honselersdijk waarbij in het bijzonder de basisschool De Hoeksteen, het Huis van de buurt en een aantal maatregelen zoals herinrichting Voorhofplein, aanleg extra parkeerterrein en opstellen bestemmingsplan zijn meegenomen.

Onze fractie wordt benaderd door een groot aantal inwoners uit Honselersdijk die zich afvragen of dit het enige is waar Honselersdijk op staat te wachten, maar dat een centrumplan natuurlijk meer dient te omvatten. De vraag is wanneer de  volgende stappen in Honselersdijk gezet kunnen gaan worden voor wat betreft het aanvankelijk bestaande centrumplan.

Vraag 1

Is het College zich ervan bewust dat het aanvankelijke centrumplan Honselersdijk veel meer bevatte dan alleen hetgeen nu aan de Raad voor kredietverstrekking wordt voorgelegd? 

Antwoord 1

Ja. Het doel van het centrumplan is het bereiken van een duurzaam leefbaar Honselersdijk. Voorwaarde hiervoor is dat een levendig, herkenbaar en functioneel centrum in de kern is waar men elkaar kan ontmoeten, met een voorzieningenniveau dat past bij de bevolkingssamenstelling en de behoefte van de inwoners. Met het realiseren van het plan voor het Huis van de Buurt wordt beoogd om deze doelstelling te behalen. 

Naast het hoofddoel zijn verschillende subdoelen benoemd. Voor een aantal subdoelen zijn reeds maatregelen voorzien en pakken wij actief op: de herinrichting van het Voorhofplein en de aanleg van extra parkeerterrein. Deze maatregelen worden gedekt vanuit de grondexploitatie Centrumplan Honselersdijk. 

Door de gewijzigde scope, de uitbreiding van de supermarkt gaat niet door, en gewijzigde eigendomssituaties is het centrumplan minder breed dan aanvankelijk. Hierdoor zijn enkele andere subdoelen faciliterend van aard geworden. Dit heeft met name betrekking op de (her)ontwikkeling van de locatie Dijkstraat 93-97 en het pand aan de Endeldijk 3. Initiatieven voor deze locaties worden beoordeeld op basis van de door uw raad vastgestelde kaders.  

Vraag 2

Zijn er nog vervolgmaatregelen te nemen behalve dan de realisering van het Huis van de buurt en de basisschool? 

Antwoord 2

Vanuit de gemeente zijn geen vervolgmaatregelen gepland, behalve wanneer voor genoemde initiatieven een ruimtelijke procedure moet worden doorlopen.