Maatwerk voor kwaliteit en economische vitaliteit Midden-Delfland

Gemeente Midden Delfland

Maasland 15.03.2017 - De gemeenteraad van Midden-Delfland stelde op 28 februari 2017 het bestemmingsplan Kralingerhoek – Verboon vast.

Daarnaast stemde de raad in met de aankoop van een bedrijfsperceel aan de Molenweg 12 in Maasland. Met dit besluit maakten we de weg vrij voor enerzijds een verbetering van de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied en anderzijds voor een verbetering van de economische vitaliteit van diverse ondernemers.

 

Maatwerk

Al geruime tijd geleden raakte de gemeente Midden-Delfland in gesprek met de bedrijven Welvreugd en Kroes over hun ontwikkeling. De bedrijven wilden liefst een groei kunnen maken op de huidige locatie aan de Westgaag / Burgerweg. Zomaar uitbreiden was echter niet mogelijk omdat de locatie in het buitengebied ligt van Midden-Delfland. De gemeente Midden-Delfland zette samen met de bedrijven Welvreugd en Kroes uit Maasland een belangrijke stap. Samen werd er een plan opgesteld waarbij de uitbreiding mogelijk werd gemaakt én waarbij de ruimtelijke kwaliteit van het historisch lint van de Westgaag werd verbeterd.

In dit plan is ruimte voor de vestiging van een derde bedrijf. Deze ruimte kan worden ingezet voor de sanering van een storende bedrijfslocatie in het buitengebied van de gemeente Midden-Delfland, waarna die locatie groen kan worden ingericht. Deze kans doet zich nu voor. Aannemersbedrijf Verboon Maasland, nu nog gevestigd aan de Molenweg, gaat zich verplaatsen naar het project Kralingerhoek, om groeipotentie voor het bedrijf te realiseren in combinatie met een versterking van de landschappelijke kwaliteit van het lint Oostgaag-Westgaag.

Landschappelijke kwaliteit

Govert van Oord, wethouder Midden-Delfland en Groen geeft aan: “We zagen de verplaatsing van Verboon Maasland als een unieke kans om het buitengebied een nieuwe kwaliteitsimpuls te geven. Een ondernemer aan de N468 vlakbij de nieuwbouwlocatie Maaslandse Dam en ter hoogte van een toeristisch recreatief knooppunt wordt hiermee verplaatst naar een locatie waar groei mogelijk is. Deze ontwikkeling past ook uitstekend bij de wens om van de Westgaag – Oostgaag een nog aantrekkelijker landschappelijke en recreatieve route te maken.”

Economische vitaliteit

Maar niet alleen het landschap wint met de verplaatsing licht Hans Horlings, wethouder Economische zaken toe. “Door de verplaatsing ondernemen drie belangrijke Maaslandse bedrijven samen op een locatie. Naast de gewenste toename van de fysieke ruimte biedt dit ook andere samenwerkingsvoordelen voor deze bedrijven. De gekozen maatwerkaanpak levert uiteindelijk een win-win situatie op voor zowel het landschap als wel de bedrijfskracht in Midden-Delfland.”