Meer ruimte voor gemeente om woningen toe te wijzen aan eigen inwoners

Geplaatst door Westlanders.nu op 13-09-2022 03:30 - Gewijzigd op 13-09-2022 12:42

Den Haag 13.09.2022 - Minister De Jonge wil dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om eigen inwoners die een huis willen huren of kopen in hun gemeenten voorrang te geven ten opzichte van mensen van buiten de gemeente.


Dat is dinsdagochtend meegedeeld door het ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Ook moeten gemeenten de ruimte krijgen om woningen toe te wijzen aan mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren, verpleegkundigen en politieagenten. Door een wijziging van de Huisvestingswet, die naar de Tweede Kamer is gestuurd, moet dit per 2023 mogelijk zijn.

Gemeenten konden eerder al 50% van de beschikbare huurwoningen toewijzen op basis van de economische of maatschappelijke binding. Binnen die 50% mocht maximaal 25% worden toegewezen aan mensen met een lokale binding. Volgens de nieuwe Huisvestingswet mogen gemeenten voor de gehele 50% bepalen hoe zij deze ruimte verdelen tussen mensen met een economische, maatschappelijke of een lokale binding. Ze mogen dus ook de gehele 50% toewijzen aan inwoners van de eigen gemeente. Ook mogen gemeenten specifieke beroepen aanmerken als cruciaal, zodat zij die beroepen kunnen helpen bij het vinden van een woning. Daarnaast mogen gemeenten naast huurwoningen nu ook koopwoningen tot de NHG-grens (€ 355.000 in 2022) gaan toewijzen op deze grond.

Het uitgangspunt van de Huisvestingswet 2014 is de vrijheid van vestiging. Iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft, heeft het recht om zich vrijelijk te verplaatsen en te vestigen. De instrumenten die de Huisvestingswet 2014 biedt op het gebied van woonruimteverdeling kunnen deze vrijheid beperken. Deze fundamentele rechten kunnen alleen worden beperkt indien dat noodzakelijk is voor het algemeen belang in een democratische samenleving. Dat belang is gelegen in het tegengaan van de onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan woonruimte. Daarom regelt de wet onder welke voorwaarden gemeenten deze instrumenten mogen inzetten. Gemeenten kunnen in hun huisvestingsverordening regels stellen met betrekking tot woonruimteverdeling. Binnen deze systematiek worden met de herziening van de wet wijzigingen voorgesteld die raken aan het verlenen van voorrang op basis van lokale binding.

Gemeenten maken op basis van de Huisvestingswet een eigen gemeentelijke huisvestingsverordening. Daarin staan de nieuwe lokale voorschriften. Gemeenten kunnen hiermee aan de slag zodra de Tweede en Eerste Kamer instemmen met de wet en deze officieel in werking treedt. Naar verwachting wordt dit 1 januari of 1 juli 2023, afhankelijk van de behandeling in beide Kamers.

Reacties (7 reacties geplaatst)

Men vergeet dat rond 1970 dit al werd toegepast in het Westland, je moest economisch gebonden zijn, en sindsdien is het Westland niet kleiner geworden.
Toen ik mijn 2e woning kocht via de gemeente, zat er ook een clausule op, eerst aan inwoners, werkte ook .
Cas, nog een fijne dag
Slechte zaak.. zo komen mensen nooit aan de beurt en gaan alle woningen naar mensen met geld. Starters wordt het nog moeilijker gemaakt, kunnen in de eigen gemeente wel als eerst inschrijven maar vaak niet betalen. Buiten de gemeente, waar het wel betaalbaar is, komen ze achter aan de rij.. Nee erg slechte zaak. Als dit nu enkel voor huur zou zijn ben ik voor.
Ja ja zo kan ik het ook, dus elke asiel zoeker die zich aanmeld in bepaalde gemeenten krijgen dan nog meer voorrang, dus die gelukszoekers zoeken een leuke gemeente uit en hatsieflatsie 1-0 voor dan nog ff een uitkeringkje erbij toeslagen, schooltje voor de kids, gratis zwemlesje er bij en hatsieflatsie, zo voor elkaar hoor buur
Alleen maar aan eigen mensen niets meer ergens anders heen.
Gemeente Westland is laks, aantal bouwprojecten ligt stil vanwege onkunde en medewestlanders die vinden dat gebouwen te hoog, te groot of hun uitzicht benemen. Ik dacht altijd dat Westland stond voor harde werkers en aanpakkers. Neem een voorbeeld aan buurgemeentes, daar lukt het wel.
Eindelijk en zo snel mogelijk aan passen die wet, en gaan bouwen ook zou ik zeggen en snel!!!!
He he eindelijk!!het zal tijd worden En nu als een gek starterswoningen bouwen voor de jeugd

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.