Mijlpaal in ontwikkeling Centrum Schipluiden

Gemeente Midden Delfland

Schipluiden 05.04.2018 - Op 29 maart 2018 ondertekenden wethouder Piet Houtenbos en de familie Post belangrijke overeenkomsten voor de herontwikkeling

van het centrum van Schipluiden. Er is sprake van een grondruil, een woningbouwprogramma en de verkoop van het voormalige Jeugdhuis. Deze afspraken maken de weg vrij voor de uitvoering van de centrumvisie. De gemeenteraad stelde die visie eind 2016 vast.

Bouwplan

De familie Post heeft voor deze plek tussen de Singel en de Kasteellaan een bijzondere woongemeenschap voor ogen. Er komen ongeveer 30 ‘hofjeswoningen’ met gedeelde voorzieningen. De woningen zijn bedoeld voor starters en ouderen. ‘Hof van Schipluiden’, zoals het project gaat heten, moet een hechte gemeenschap worden; waar bewoners naar elkaar omzien. Het is ook de bedoeling dat de bouw qua uitstraling past in de historische omgeving. Het Jeugdhuis krijgt een nieuwe bestemming. De karakteristieke delen worden zoveel mogelijk behouden.

Kasteeltuin

Met de grondruil komt de gehele locatie van kasteel Keenenburg vrij voor een nieuwe inrichting. Een werkgroep, met deelname van o.a. de Historische Vereniging Schipluiden en omwonenden, is gestart om hiervoor plannen op te stellen. De gemeente Midden-Delfland wil dat de kasteeltuin een levendige plek in het dorpscentrum wordt, waar de rijke historie wordt herbeleefd.

Planning

De familie Post werkt in overleg met de omgeving de plannen uit. Om de plannen mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan voor het gebied gewijzigd worden.