Minister De Jong zet in op versnelling woningbouw

Geplaatst door Westlanders.nu op 19-01-2023 00:00

Den Haag 19.01.2023 - Minister De Jonge van Volkshuisvesting wil met een plan van aanpak de processen rondom woningbouw versnellen.


Dit plan bevat meerdere versnellingsacties die ervoor moeten zorgen dat de gemiddelde ontwikkeltijd van woningbouwprojecten omlaaggaat.

De grootste versnelling in woningbouwontwikkeling is volgens de minister te bereiken in de planvormingsfase. Rekenen, tekenen, onderzoeken uitzetten, gesprekken met omwonenden en het juridisch vastleggen van afspraken worden nu veelal stap voor stap uitgevoerd. Hierdoor komen in iedere stap nieuwe eisen en wensen op tafel waar in de projecten rekening mee moet worden gehouden. Om die reden moeten ontwerpprocessen meerdere keren over en duurt het traject steeds langer. Op basis van goede voorbeelden is hiervoor een nieuw proces ontwikkeld waarbij deze processen gelijktijdig en in samenhang worden uitgevoerd. Dit proces gaat worden ingezet bij vijf projecten. Vanuit deze projecten worden kennis en ervaringen met deze nieuwe werkwijze gedeeld, zodat deze werkwijze ook bij andere projecten kan worden toegepast. Hierdoor kan de ontwikkeltijd jaren korter duren.

Ook in de fase van bezwaar en beroep is versnelling mogelijk. In besluitvorming over projecten moeten zowel de belangen van woningzoekenden als van omwonenden worden meegewogen. De bescherming van de belangen van de bezwaarmakers is momenteel beter geborgd dan de belangen van woningzoekenden. Dat willen we meer in balans brengen. Zo wordt in het wetsvoorstel regie op de volkshuisvesting, dat nog dit voorjaar in consultatie gaat, voorgesteld om voor omgevingsvergunningen van woningbouwprojecten toe te gaan naar beroep in één instantie. Dit in plaats van beroep en hoger beroep. Hierdoor kunnen omgevingsvergunningen aanzienlijk sneller onherroepelijk worden.

Gebrek aan ambtelijke capaciteit bij gemeenten en provincies is ook een van de oorzaken voor de lange tijd die nodig is voor woningbouwontwikkeling. Daarom wordt er 90 miljoen euro beschikbaar gesteld om extra personeel in te huren. Ook is er een Expertteam Woningbouw, dat door gemeenten ingeschakeld kan worden wanneer zij vastlopen bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten. Dit team bestaat uit zowel strategische adviseurs alsook projectleiders en juristen.

Innovatie en industrieel bouwen
Ook moet er innovatiever en meer industrieel gebouwd gaan worden. Voor elk project gelden nu andere eisen en verplichtingen. Dit kost tijd en geld. Om industriële woningbouw op te schalen wordt samen met de sector gekeken naar mogelijkheden voor verdere standaardisatie. Opdrachtgevers kunnen ook gezamenlijk zorgen voor standaardisatie en het opschalen van de industriële productie. Door de vraag met meerdere partijen te bundelen kunnen bouwers hun productiecapaciteit optimaal benutten waardoor er ruimte is voor innovatie en kostprijsverlaging.

Inzet versnellingstafels
Het Rijk neemt regie door over deze punten versnellingsafspraken te maken in regionale woondeals, met projecten versnelling te realiseren en door de inzet van versnellingstafels. Aan deze versnellingstafels overleggen overheden, woningcorporaties en marktpartijen over de voortgang van de realisatie van de woningbouwopgave. Hierbij worden mogelijke knelpunten besproken en oplossingen gecreëerd.

Reacties (9 reacties geplaatst)

René bofferd. Zat bekwaamheid onder die zo verguisde nieuwkomers!
En waar haal je al dat personeel vandaan ?
Waarvan akte. Maar ik was toch al niet zo'n fan van rechtse politici.
Nee, Richard, vast niet. Als jij het maar leest!
En maar jammeren over woningnood!
Zou ie het lezen, Lau?
Wat een misselijk, naar mannetje toch. Een echte anti-democraat. Christen Ondemocratisch Appèl.
Hugootje wil huizen voor de asielzoekers van vriendje rutte. Wat wij willen is Geen asielzoekers maar natuur terug.

Heel mederland moet vol huizen wordt er steeds mooier op. Hoeveel miljoenen mensen willen ze in mederland stouwen.
Pffff een omhoog gevallen schooldirecteur gaat bouwend Nederland vertellen hoe het moet...
Hugo neem nog maar een lijntje...

Zonder goed te luisteren naar je ambtenaren is het jullie ook nog steeds niet gelukt om de Omgevingswet rond te krijgen en de infrastructuur er voor gereed te krijgen.
Maarja dat krijg je als je leken aan het roer zet, een bakker laat je ook geen vliegtuig bouwen.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.