Nieuwbouw vertraagd na aantreffen methaangas bij Molenslag

Geplaatst door Westlanders.nu op 27/10/2017 14:55 - Gewijzigd op 25/10/2019 03:05

Monster 27.10.2017 - De NAM heeft deze week omwonenden van het braakliggend perceel aan Molenslag naast de Rijnweg geïnformeerd over werkzaamheden

die binnenkort gaan plaatsvinden. Dit terrein is in het bezit van gemeente Westland en bestemd voor de bouw van 19 huurwoningen. Maar die plannen lopen nu vertraging op, want wat is er aan de hand?

Methaangas

Tot de jaren 90 is dit een NAM-locatie geweest waar olie en gas werden gewonnen. Recent onderzoek van de Universiteit van Utrecht heeft op twee meter diepte sporen van methaan gevonden. Vervolgonderzoek van de NAM wees uit dat het om aardgas uit de diepe ondergrond betrof, wat veroorzaakt kan zijn vanwege eerdere werkzaamheden in het verleden.

De putten zijn in de jaren '90 afgesloten met de bedoeling dat er geen aardgas meer vrij zou komen. De gemeten hoeveelheid methaan komt overeen met 1 tot 2 liter per dag. Een koe genereert - ter vergelijking - 480 liter methaan per dag. Omdat de hoeveelheden gering zijn en in een kleine omgeving is het niet gevaarlijk voor mens en milieu. Het is echter niet de bedoeling dat dit gas omhoog komt en in overleg met de gemeente Westland gaat de NAM de oorzaak opsporen en verhelpen.

Om alle werkzaamheden veilig te laten verlopen wordt een hek rondom de plek gezet. Daarna gaat de NAM de grond afgraven om te zien of en waar het gas vandaan komt. Er wordt met een hijskraan een betonnen boorkelder neergezet om het gat open te houden en vervolgwerkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Wanneer de oorzaak achterhaald is zal,  afhankelijk van de uitkomst, misschien een boortoren worden geplaatst. Mocht dat nodig blijken dan zullen die werkzaamheden het eerste kwartaal van 2018 worden uitgevoerd en na een monitorperiode het terrrein het tweede kwartaal van 2018 worden vrijgegeven.